Adwokatura światowa w RP

W maju 2011 roku adwokaci z calego świata gościć będą dwa razy w Polsce. Pierwsze z nich to Doroczne Forum ds. Litygacji organizowane pod hasłem Zarządzanie Ryzykiem Procesowym od Wewnętrznej Strony Przedsiębiorstwa. Drugim wydarzeniem będzie Szósta Doroczna Konferencja Prezesów Adwokatur połączona ze Śródrocznym Zgromadzeniem IBA. Pierwsze z nich to Doroczne Forum ds. Litygacji organizowane pod hasłem Zarządzanie Ryzykiem Procesowym od Wewnętrznej Strony Przedsiębiorstwa. Odbędzie się ono w dniach 19-20 maja 2011 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy Forum będą poszukiwać najlepszych metod zarządzania sporami w przedsiębiorstwach, aby w określonych ramach czasowych i finansowych doprowadzić do pożądanego rozwiązania. Prawnicy świadczący pomoc prawną w ramach stosunku pracy i poza nim będą mieli okazję połączenia swoich sił w poszukiwaniu skutecznych sposobów redukowania ryzyka wejścia na drogę sądową oraz prawidłowego zarządzania sprawami procesowymi.
Tematyka Forum obejmuje:
– najlepsze współczesne metody zarządzania ryzykiem procesowym;
– ochrona danych;
– łapownictwo.
Drugim wydarzeniem będzie Szósta Doroczna Konferencja Prezesów Adwokatur połączona ze Śródrocznym Zgromadzeniem IBA. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 maja 2011 roku w Hotelu Hilton w Warszawie. Jest ona przeznaczona dla prezesów, członków prezydiów, członków organów wykonawczych, kierowników szkolenia z poszczególnych Adwokatur światowych, a także prawników pracujących w kancelariach prawnych oraz prawników prowadzących indywidualną praktykę, zainteresowanych kwestiami prawnymi od strony legislacji.
Zostaną poruszone następujące tematy:
– czy ?niezależność? może oznaczać łamanie prawa? Co mogą zrobić światowe Adwokatury, aby utrzymać rządy prawa, a nie jedynie przepisów prawnych?
– adwokatura 2020;
? refleksje na temat natury i struktury Adwokatur;
– nadzwyczajne wydanie (Extraordinary Rendition) ? czy Adwokatury otwarcie sprzeciwiają się łamaniu podstawowych zasad praworządności?;
– jaką cenę należy zapłacić za komunikację z sądami drogą elektroniczną?
– wyroki opinii publicznej;
? wpływ Internetu i prasy na postępowania sądowe.
Konferencja odbywać się będzie w całości w języku angielskim, z symultanicznym tłumaczeniem na język polski.

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …