Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Akcja protestacyjna sędziów

Akcja protestacyjna sędziów

W poniedziałek 19 września 2011 r. prokuratorzy i sędziowie przystępują do akcji protestacyjnej przeciwko „psuciu prawa” i zamrożeniu wynagrodzeń obu grup („pacta sunt servanda”). Akcja ta będzie polegać na korzystaniu z urlopu na żądanie lub dnia wolnego od pracy w związku z honorowym oddaniem kwi do czego wzywa SSP „Iustitia”. Wyznaczone na ten dzień w sądach rozprawy odbędą się, a sędziowie je prowadzący w ramach poparcia akcji zarządzą 20 min. przerwy przerwy w rozprawie.
Jest to drugi etap akcji protestacyjnej przeciwko „psuciu prawa” i „zamrożeniu” wynagrodzeń prokuratorów, sędziów oraz kadry administracyjnej, która jest najniżej uposażonym korpusem urzędniczym w Polsce. Akcja w dniu 19 września polega wyłącznie na korzystaniu z urlopów na żądanie lub honorowym krwiodawstwie.
Jej adresatami są odpowiedzialni za proces tzw. „psucia prawa”, którego ostatnim akordem był podpis prezydenta RP pod szkodliwą nowelizacją USP, wprowadzającą oceny okresowe. Przeciwko nim opowiedziało się całe środowisko sędziowskie i prokuratorskie. Polska prezydencja w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości stanęła pod znakiem „psucia prawa” oraz próby zerwania umowy z 2008 r., która przewidywała waloryzację wynagrodzeń prokuratorów i sędziów w sytuacji wzrostu średniej płacy w gospodarce.
Stojąc na czele unijnej prezydencji możemy się pochwalić 39 miejscem wśród państw Europy od względem wysokości wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Za nami Armenia, Azerbejdżan, Albania, Mołdawia, Gruzja. W tej sytuacji Związek Zawodowy Prokuratorów zwrócił się z interwencją do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz międzynarodowych stowarzyszeń zrzeszających sędziów i prokuratorów.
Adresatami wystąpień byli m.in. do Jose Manuel Barroso i Jerzy Buzek. W ocenie organizacji prokuratorskich i sędziowskich, pomimo wielokrotnych apeli do klasy politycznej, w ostatnich latach obserwujemy proces degradacji roli prokuratury i sądów w systemie władz. Tworzone przez posłów kolejne nowelizację archaicznych już ustaw o prokuraturze i ustroju sądów pogłębiają dysfunkcjonalność tych instytucji. Jednocześnie władze ignorują apele o stworzenie nowych „konstytucji” polskiej prokuratury i sądownictwa. Rządzący wolą realizować puste, polityczne hasła niż tworzyć nowoczesne prawo ustrojowe, które stanowi fundament bezpieczeństwa prawnego Państwa i Obywateli.
Ustawy o sądach i prokuraturze pochodzą jeszcze z poprzedniej epoki. Czas pozbyć się spracowanej prokuratorskiej i sędziowskiej „togi” i uszyć ją od nowa, zamiast doklejać nieudolnie kolejne łatki. Typowym przykładem psucia prawa była ostatnia ustawa o 10 – % zwolnieniach w administracji m. in. prokuratury. W toku parlamentarnych prac wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na jej niekonstytucyjność. Dopiero orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego udowodniło politykom, że mieliśmy rację. Zapraszamy na stronę tworzoną przez SSP Iustitia www.psucieprawa.pl Hasłem naszej akcji jest rzymskie pacta sund servanda – zawartych umów należy przestrzegać. W 2008r. po fali protestów sędziów i prokuratorów, które przejawiały się w sędziowskich daniach bez wokandy i prokuratorskich urlopach na żądanie wypracowaliśmy z rządem i posłami porozumienie.
Zgodnie z tym porozumieniem wynagrodzenie sędziów i prokuratorów miało rosnąć rok rocznie proporcjonalnie do wzrostu średniej płacy w gospodarce. Po dwóch latach dochodzi do pogwałcenia przez rząd tej umowy. Projekt budżetu przewiduje bowiem jednostronne zerwanie dokonanych z trudem ustaleń. Prokuratorzy i sędziowie nie mogą przejść obok tego obojętnie. Także dlatego, że zamrożenie dotyczyć będzie najniżej uposażonego korpusu urzędniczego w Polsce – pracowników administracji sądów i prokuratury, z którymi jako prokuratorzy w pełni się solidaryzujemy. Należy pamiętać, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat płace sędziów i prokuratorów systematycznie traciły na wartości. W latach 1998-2008 wartość tych wynagrodzeń spadła o 30 %. Co bulwersujące proces ten był równoległy do integracji z Unią Europejską. W traktatach przedakcesyjnych zobowiązaliśmy się do zrównania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów ze średnią unijną. Teraz rząd łamie te zobowiązania. Daleko przed nami z wysokością wynagrodzeń są prokuratorzy i sędziowie z Czech i Słowacji, a teraz już nawet Rumunii. Za Polską, która znajduje się na 39 miejscu już tylko Azerbejdżan, Albania, Mołdawia i Armenia. Krótko mówiąc jest to pogwałcenie przyjętych zobowiązań. Przypominamy jeszcze raz. Zawartych umów trzeba dotrzymywać. Przyczyny protestu wyjaśnia sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy SSP „Iustitia”.

Sprawdź także

16 Dni bez Przemocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s …