Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Akcja protestacyjna w prokuraturach

Akcja protestacyjna w prokuraturach

W związku pogarszającą się od lat sytuacją ekonomiczną pracowników prokuratury oraz brakiem działań ze strony władzy wykonawczej oraz Prokuratury Generalnej na rzecz jej zmiany Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP: Ogłasza w dniu 10 czerwca 2013 r. ostrzegawczą akcję protestacyjną polegająca na:
1) uczestnictwie w honorowym oddawaniu krwi;
2) korzystaniu z urlopów na żądanie;
3) umieszczeniu w widocznym miejscu emblematów dotyczących protestu w postaci plakietek.
Wzywa wszystkich pracowników administracji i pozostałych do czynnego uczestnictwa w jednej z wymienionych form protestu Apeluje do prokuratorów o czynne poparcie postulatów dotyczących płac urzędników i przyłączenie się do akcji. Zastrzega możliwość kontynuowania działań protestacyjnych we wrześniu 2013 r. w przypadku nie uwzględnienia postulatów.
Przystępując do akcji protestacyjnej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury zwraca się: Do Prezesa Rady Ministrów o udzielenie informacji, czy w roku 2014 r. po raz kolejny planowane jest zamrożenie płac pracowników prokuratury i sądów, co w ostatnich latach doprowadziło do drastycznego spadku ich realnej wartości i zubożenia całego korpusu urzędniczego w wymiarze sprawiedliwości przy jednoczesnym, towarzyszącym temu procesowi realnym wzroście wynagrodzeń w innych działach administracji rządowej i samorządowej w wyniku zwiększania funduszów nagradzania i premiowania, a nadto o podjęcie działań na rzecz podwyższenia wynagrodzeń począwszy od 2014 r.
Do Prokuratora Generalnego oraz Prokuratorów Apelacyjnych i Okręgowych o podjęcie działań mających na celu zwiększenie środków na płace pracowników prokuratury w ramach posiadanych funduszy, a w szczególności zaniechanie ich przekazywania z paragrafu 4010 (płace) na inne cele. Postulaty urzędników zatrudnionych w prokuraturze znalazły znane są politykom i znalazły odzwierciedlenie w Dezyderacie nr 3 Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 18 kwietnia 2013 r., zgodnie z którym płace urzędników prokuratury i sądownictwa nie dopowiadają godności sprawowanego urzędu i zakresowi obowiązków. Komisja w Dezyderacie postuluje stworzenie czytelnych zasad wynagradzania i awansu w prokuraturze oraz sądownictwie w sposób uwzgledniający role tego korpusu urzędniczego w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz stopień dewaluacji płac w ostatnich latach. Dezyderat dotychczas nie doczekał się odpowiedzi ze strony Rządu i Prokuratury Generalnej.
Stosownie do danych, którymi dysponuje Związek 70 procent zatrudnionych w prokuraturze otrzymuje wynagrodzenia niższe niż 2000 zł, a 35 % zarabia w przedziale od 1100-1600. Od urzędników wymaga się wyższego wykształcenia. Na co dzień mają styczność z materiałami wrażliwymi, objętymi tajemnicą śledztwa.
Według aktualnych informacji w akcji weźmie udział co najmniej 40 okręgów, w których Związek posiada swoje oddziały. Udział zapowiedziało ponad 5000 urzędników, czyli większość zatrudnionych. Część z nich w dniu 10 czerwca korzystać będzie z urlopów na żądanie i honorowo oddawać krew. Akcja krwiodawstwa w miastach takich jak Kraków, Gdańsk, Katowice, Gliwice i Łódź odbywać się będzie w specjalnych ambulansach, które ustawione zostaną nieopodal sądów i prokuratur lub w centralnych punktach miast. W innych miejscach takich jak Wrocław czy Lublin krew oddawać będzie można w lokalnych stacjach krwiodawstwa. Protest jest popierany przez pracowników sądownictwa, którzy zapowiedzieli udział w akcji krwiodawstwa. Szczegółowe informacje dotyczące akcji znajdują się na stronie www.prokuratura-zz.pl Uwaga! Protest nie dotyczy płac prokuratorów i sędziów!!!
Z poważaniem Rzecznik Prasowy Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP Jacek Skała

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …