Strona główna / Moja kancelaria / Akt niszczenia prawa

Akt niszczenia prawa

Retoryka projektu autorstwa PiS w sprawie ustroju sądów jest typowa dla okresów konfliktów zbrojnych i stanu wojennego” – napisał Rzecznik Praw Obywatelskich w opinii przesłanej marszałek Sejmu. Zdaniem Adama Bodnara, przyjęcie tego projektu „zakwestionuje udział Polski w wymiarze prawnym Unii Europejskim i Radzie Europy, ostatecznie podda polskie sądy i polskich sędziów politycznej kontroli organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a co najważniejsze – drastycznie obniży poziom sądowej ochrony praw jednostek”.
Rzecznik ocenił pisowski projekt kneblujący usta sędziom jako naruszający Konstytucję i łamiący podstawowe zasady polskiego porządku prawnego. – „Zakłada rozwiązania nieakceptowalne z perspektywy prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego, instrumenty ingerowania w niezawisłość sędziowską oraz wolność słowa i zrzeszania się sędziów” – napisał Adam Bodnar.
Podkreślił, że projekt tej ustawy ma na celu m.in. zaostrzenie reżimu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. – „Nowelizacja wprowadzi jeszcze wyższy stopień arbitralności, umożliwiający prowadzenie postępowań nastawionych nie na poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, lecz na dyscyplinowanie sędziów, które przełamie ich opór wobec forsowanych rozwiązań prawnych naruszających zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów”.

Sprawdź także

Więcej niż stajnia Augiasza

Adam Bodnar w wywiadzie dla OKO.press zapowiada 9 ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości. Na pierwszy ogień …