Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Aktywizacja zawodowa skazanych

Aktywizacja zawodowa skazanych

8 września 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, któremu przewodniczył Wojciech Węgrzyn Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rada Główna dokonała wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady, którym został prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński. PrzewodniczącyRady Głównej wręczył akty powołania Prezesa Rady Ministrów nowym członkom, tj. gen. Andrzejowi Wasilewskiemu ? przedstawicielowi Ministra Obrony Narodowej, a także płk. Andrzejowi Leńczukowi ? przedstawicielowi Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
Rada Główna podjęła uchwały w sprawie powołania komisji doraźnych, które mają zająć się problematyką aktywizacji zawodowej skazanych, a także przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu osób opuszczających jednostki penitencjarne i włączenia przedstawicieli społeczeństwa, w szczególności organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób godnych zaufania, we współpracę z wymiarem sprawiedliwości.
Rada ustaliła termin II ogólnopolskiego ?Seminarium poświęconego rozwojowi działalności terenowych rad do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym? na dzień 15 października 2015 roku.

Sprawdź także

Debata o praworządności

Co z tą praworządnością? Debata sędziów i prokuratorów moderowana przez SSO Igora Tuleyę (video) na …