Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Alimenty a umowa o dzieło

Alimenty a umowa o dzieło

Wciąż niejasne jest ściąganie alimentów od osób pracujących na umowy zlecenia i o dzieło. Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz sygnalizuje ministrowi finansów, Janowi Vincentowi Rostowskiemu. problematykę ograniczeń egzekucyjnych na tle ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji . Chodzi o kwestię ochrony dłużnika w sytuacji, gdy otrzymuje on wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, przy czym świadczenie to spełnia funkcję podobną do wynagrodzenia za pracę, a więc zapewnia utrzymanie zobowiązanego i jego rodziny.
W dokumencie udostępnionym na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, zatytułowanym ?Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji” brak jest informacji o ewentualnej zmianie art. 9 § 1 ustawy, bądź też o projektowaniu odrębnej normy, zapewniającej ochronę dłużników utrzymujących się ze świadczeń otrzymywanych na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym.
Z uwagi na powyższe RPO prosi o poinformowanie, czy – niezależnie od treści zawartych w powołanym wyżej dokumencie – planowana jest zmiana regulacji postępowania egzekucyjnego w administracji, oraz zwiększenie ochrony prawnej dłużnika, z którego wierzytelności prowadzona jest egzekucja.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …