Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / „Amicus curiae”

„Amicus curiae”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w dniach 14-15 października 2019 r. organizuje międzynarodową konferencję „Amicus curiae: osiągnięcia, perspektywy, wyzwania”. Celem konferencji jest promocja instytucji amicus curiae, przedstawienie najlepszych praktyk dotyczących zastosowania opinii przyjaciela sądu w postępowaniach na szczeblu krajowym i międzynarodowym, omówienie istniejących problemów i wyzwań związanych z zastosowaniem tego instrumentu prawnego, a także wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy uczestnikami wydarzenia. Podczas licznych spotkań omówiona zostanie m.in. rola litygacji strategicznej w polskim systemie prawnym oraz wyzwania, przed którymi stoją organizacje pozarządowe i prawnicy zaangażowani w litygację strategiczną w obronie praw człowieka.

W ramach kontynuacji konferencji, 16 października 2019 r. odbędą się spotkania z polskimi inicjatywami prawnymi zrzeszającymi przedstawicieli różnych zawodów prawniczych, powstałymi w odpowiedzi na kryzys konstytucyjny i kryzys praworządności, oraz spotkania z przedstawicielami polskiego samorządu adwokackiego.

Partnerzy zagraniczni konferencji: Sankt-Petersburska organizacja społeczna „Kontrola obywatelska” (Rosja); RPOO „Białoruski Komitet Helsiński” i Centrum Praw Człowieka „Wiosna” (Białoruś); Ukraińska Helsińska Unia Praw Człowieka i Dom Edukacji Praw Człowieka w Czernihowie (Ukraina). Konferencja odbywa się przy wsparciu m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Fundacji Domów Praw Człowieka. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Pierwszy dzień konferencji zostanie zorganizowany we współpracy z Kliniką Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Sprawdź także

Tęczowej Maryi cd.

List katolików z Holandii w obronie tęczowej Maryi 04 listopada 2021 Niezrozumiałe i szokujące – …