Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / Amnesty International o reformie sądownictwa

Amnesty International o reformie sądownictwa

Amnesty International przedstawia opinię w przedmiocie przyjętych i planowanych zmian legislacyjnych. Prawo do sądu jest jednym z podstawowych praw człowieka gwarantowanych zarówno prawem międzynarodowym, jak i Konstytucją RP. Istotnym elementem i gwarancją realizacji prawa jednostki do sądu jest z kolei niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowska. Amnesty International z niepokojem obserwuje zmiany legislacyjnymi przyjęte i projektowane w polskim ustawodawstwie w roku 2016 i 2017, które w naszej ocenie mogą realnie wpłynąć na zagrożenie niezawisłości i niezależności sądownictwa i powiązaną z tym kwestię prawa do sądu.Wynikiem analizy tych zmian jest Opinia Amnesty International w przedmiocie zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Opinia nie ma charakteru wyczerpującego, poruszono w niej jedynie przykładowe kwestie, wobec których formułowany jest zarzut niekonstytucyjności bądź niezgodności z obowiązującym Polskę prawem międzynarodowym oraz standardami międzynarodowymi w tym zakresie. Z 28-stronicowym raportem można zapoznać się na stronie AI.

Sprawdź także

Droga na bezdroża

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wysyła 16 sierpnia do Komisji Europejskiej swoje sprawozdanie z wykonania przez Polskę …