Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Analiza egzaminów na aplikacje

Analiza egzaminów na aplikacje

Podsekretarze stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł i Łukasz Piebiak wzięli udział w ósmej Konferencji ministra sprawiedliwości z cziekanami wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych. Spotkanie odbyło się 17 lutego 2016 r. w Popowie. Konferencja poświęcona była omówieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje:adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, które odbyły się 26 września 2015 r. Przedstawiona prezentacja wyników egzaminów obejmowała m.in. analizę stopnia trudności pytań i profilu osób przystępujących do egzaminów, wyniki egzaminu na aplikacje absolwentów poszczególnych uczelni wyższych oraz porównanie zdawalności egzaminów przez absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Najlepszą zdawalność w roku 2015, podobnie jak rok wcześniej, osiągnęli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (74,44%). Drugie w kolejności wyniki odnotowali absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego (60,34%), a następnie absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (59,13%). Podczas konferencji zaprezentowane zostały również wyniki naboru na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Przedstawiony został profil absolwentów aspirujących do wykonywania w przyszłości zawodu sędziego i prokuratora. W konferencji uczestniczyli dziekani 30 uniwersytetów i polskich uczelni wyższych prowadzących studia na kierunku prawo. Obecni byli również przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, samorządu zawodowego adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego a także członkowie zespołów przygotowujących testy na egzaminy.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …