Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Analiza pełnomocników w wyborach

Analiza pełnomocników w wyborach

Tegoroczne wybory prezydenta RP były pierwszymi wyborami, w których część wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 75 lat mogli ustanowić pełnomocnika do głosowania.

Z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta RP wynika, że z możliwości takiej skorzystało 11 613 osób. Doświadczenia tegorocznych wyborów mogą się okazać niezwykle istotne dla dalszego rozwoju polskiego prawa wyborczego.
W związku z powyższym zastępca rzecznika praw obywatelskich zwrócił się z prośbą o przedstawienie opinii Państwowej Komisji Wyborczej na temat funkcjonowania instytucji pełnomocnika w praktyce, w tym informacji o najczęściej zgłaszanych problemach. Poprosił także o ustosunkowanie się do problemu – sygnalizowanego w skargach do rzecznika praw obywatelskich – braku możliwości uzyskania przez pełnomocnika zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …