Finansowanie pomostowe

Sędziowska ankieta

Tomasz Pietryga, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, wysłał do wszystkich sądów anonimową ankietę, która dotyczy zmian w sądownictwie przeprowadzanych przez władzę polityczną, aby uzyskać odpowiedź, jak sędziowie oceniają zmiany.

W szczególności czy rekonstrukcja Sądu Najwyższego i KRS oraz atmosfera konfliktu, jaka się wytworzyła wokół tej sprawy, może mieć wpływ na działanie sądów, ich niezależność, a także na niezawisłość sędziowską.Wnioski z tego badania zostaną opublikowane na łamach „Rzeczpospolitej”.

Pytania :

1. Czy Pana/Pani zdaniem konflikt o Sąd Najwyższy i Krajową Radę Sądownictwa ma wpływ na działalność orzeczniczą sędziów sądów powszechnych?
TAK [] NIE [] NIE MAM ZDANIA []

2. Czy odczuwa Pan/Pani w macierzystym sądzie zmianę atmosfery wśród sędziów, która ma wpływ na sposób prowadzenia spraw i orzeczenia?
TAK [] NIE [] NIE MAM ZDANIA []

3. Czy w Pani/Pana środowisku są komentowane publikacje mediów i decyzje organów dyscyplinarnych wobec sędziów i prokuratorów związane z aktywnością publiczną tych osób?
TAK [] NIE [] NIE MAM ZDANIA []

4. Czy postępowania wyjaśniające wobec sędziów aktywnych w debacie publicznej na temat zmian w sądownictwie mogą wywołać w środowisku sędziowskim tzw. efekt mrożący?
TAK [] NIE [] NIE MAM ZDANIA []

5. Czy powołanie i skład Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wywołało zaniepokojenie w Pani/Pana środowisku?
TAK [] NIE [] NIE MAM ZDANIA []

6. Czy powyższe kwestie wpłynęły na Pani/Pana postrzeganie możliwości wykonywania zawodu oraz rozumienie zasad niezależności i niezawisłości sędziów?
TAK [] NIE [] NIE MAM ZDANIA []

7. Czy słyszała Pani/Pan, by u kolegów sędziów lub prokuratorów powyższe kwestie wywołały refleksje co do możliwości wykonywania swego zawodu oraz rozumienie zasad niezależności i niezawisłości sędziów?
TAK [] NIE [] NIE MAM ZDANIA []

8. Czy sędziowska niezawisłość jest obecnie zagrożona?
TAK [] NIE [] NIE MAM ZDANIA []

9. Czy wprowadzane przez władzę polityczną rozwiązania prawne mogą mieć wpływ na niezawisłość orzeczniczą?
TAK [] NIE [] NIE MAM ZDANIA []

10. Czy istnieje dziś zagrożenie upolitycznieniem sądów?
TAK [] NIE [] NIE MAM ZDANIA []

11. Czy słyszała Pani/Pan o przypadkach nacisków na sędziów w sprawach, w których występował kontekst polityczny?
TAK [] NIE [] NIE MAM ZDANIA []

Sprawdź także

Wiążące prawo Europy

Podpisy pod apelem sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich My, …