Strona główna / Aktualności / Antyrolnicy bez dotacji

Antyrolnicy bez dotacji

Bezprawnie zajmujący państwową ziemię rolną nie dostaną unijnych dopłat Wynika to z wchodzącej w życie nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie procederu ubiegania się o dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej i pobieraniatych środków przez podmioty nielegalnie zajmujące grunty rolne Skarbu Państwa. Zgodnie z danymi Agencji Nieruchomości Rolnych (stan na 30 września 2015 r.) 8,7 tys. ha państwowej ziemi nie zostało wydanych przez byłych dzierżawców, a 3,3 tys. ha gruntów zajęto w celu czerpania korzyści – otrzymywania płatności bezpośrednich bez prowadzenia działalności rolniczej. W myśl nowelizacji, do uzyskania unijnych dotacji do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa konieczne będzie posiadanie na dzień 31 maja danego roku tytułu prawnego do tych gruntów (umowy dzierżawy). Nowelizacja daje też możliwość zmiany decyzji i płatności bez zgody strony, jeśli kwota przyznanej płatności jest wyższa niż kwota należna. Sejm VIII kadencji uchwalił nowelizację 9 marca 2016 r., a prezydent podpisał ją 12 marca 2016 r. Ustawa wchodzi w życie 15 marca 2016 r.Dz.U. 2016 poz. 337

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …