Strona główna / Listy / Anulować złe prawo

Anulować złe prawo

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę, w której wyraziła głębokie rozczarowanie podpisaniem przez Prezydenta RP tzw. ustawy kagańcowej.

W uchwale czytamy, że wprowadzone zmiany naruszają zasadę trójpodziału i równowagi władzy, godzą w fundamenty demokratycznego państwa prawa i pogłębiają kryzys ustrojowy. Ustawa narusza też podstawowe prawa i wolności obywatelskie.

Adwokaci podkreślają, że przepisy, umożliwiające pociąganie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej za działalność orzeczniczą w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, pozostają w oczywistej sprzeczności z systemem prawnym Unii Europejskiej. Co musi spotkać się z adekwatną reakcją władz UE.

  • Przyjęta ustawa w żaden sposób nie usprawnia działalności polskich sądów, pogłębia jedynie stopień ingerencji władzy ustawodawczej i wykonawczej w sferę zastrzeżoną do wyłącznej kompetencji wymiaru sprawiedliwości. – czytamy w uchwale.

Adwokatura Polska apeluje do polityków odpowiedzialnych za przyjęcie tej ustawy o wycofanie się ze szkodliwych dla Polski rozwiązań legislacyjnych poprzez ich niezwłoczne uchylenie

Sprawdź także

Ucywilizować dożywocie

Zakaz warunkowego przedterminowego zwolnienia w przypadku kary dożywocia – do zmiany. RPO pisze do MS …