Apel Fundacji Batorego

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Zdaniem sygnatariuszy apelu, tego wymaga od głowy państwa sformułowany w art. 126 ust. 1 Konstytucji obowiązek czuwania nad przestrzeganiem obowiązującejobecnie Konstytucji. Zdaniem espertów prawnych, kształt przyjętych przez Parlament rozwiązań budzi poważne wątliwości. „Nowe ustawy o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa naruszają zasadę podziału i równowagi władz (art. 10 Konstytucji), zasadę niezależności i odrębności sądów (art. 173 Konstytucji) oraz zasadę niezawisłości sędziów (art. 178 ust. 1 Konstytucji). Wprowadzają niezgodny z art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji tryb wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa oraz z naruszeniem art. 187 ust. 3 Konstytucji wygaszają kadencje obecnych członków tego konstytucyjnego organu. Przepisy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym przerywają w sposób sprzeczny z art. 183 ust. 3 Konstytucji sześcioletnią kadencję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Poważne wątpliwości konstytucyjne budzi również sposób ukształtowania w tej ustawie skargi nadzwyczajnej oraz nowej organizacji Sądu Najwyższego” – czytamy w apelu. Zespół Ekspertów Prawnych działający od 2016 przy Fundacji im. Stefana Batorego zajmuje się oceną przygotowywanych przez rząd i parlament zmian prawnych dotyczących ustroju państwa oraz miejsca instytucji publicznych i obywatelskich w systemie prawa. Członkowie Zespołu prowadzą monitoring projektów aktów prawnych, analizując je pod kątem zgodności wprowadzanych rozwiązań z Konstytucją RP, normami międzynarodowymi i demokratycznymi standardami państwa prawa. Oceniają też stopień ingerencji przepisów w prawa człowieka i obywatela oraz kierunek zmian ustrojowych, jaki wytycza stanowione prawo.

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …