Finansowanie pomostowe

Apel kongresmenów USA

„Eliot L. Engel oraz Bill Keating to szefowie parlamentarnych komisji – odpowiednio spraw zagranicznych oraz podkomisji ds. Europy, Eurazji, energii i środowiska. Wyrażają oni poważne obawy dot. reformy sądownictwa w Polsce – uważają nowelizacje ustaw za zagrożenie dla instytucji demokratycznych.

„Jako wieloletni zwolennicy partnerstwa amerykańsko-polskiego opartego na demokratycznych wartościach, wyrażamy głębokie zaniepokojenie reformą sądownictwa w Polsce, która nie wypełnia zasad niezawisłości sądów i podziału władzy” – tak rozpoczynają swój list kongresmeni.

„Od 2015 roku pański rząd podejmuje niepokojące kroki w stronę konsolidacji władzy kosztem instytucji demokratycznych. Kroki te, między innymi próby pozbawienia urzędu dużej liczby sędziów polskiego Sądu Najwyższego oraz nękanie sędziów, którzy starają się zapewnić kontrolę nad władzą rządową, podważyły niezależność sądownictwa w Polsce” – czytamy w liście.

„Wprowadzenie ustaw (o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym – red.) w życie będzie oznaczało znaczący krok wstecz dla historycznie silnego przywództwa Polski w zakresie demokratycznych reform w Europie. Erozja zasad demokratycznych podważyłaby ogromne postępy, jakie Polska poczyniła na przestrzeni dziesięcioleci w budowaniu nowoczesnego, demokratycznego kraju” – kontynuują kongresmeni.

Nowelizacje ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o ustroju sądów powszechnych zostały uchwalone 20 grudnia ub. r. W ostatni piątek Senat odrzucił je w całości, co sprawia, że wrócą one do procedowania w izbie niższej.”

Sprawdź także

Uniewinnieni po 50 latach

Dwaj mężczyźni skazani za zabicie afroamerykańskiego aktywisty Malcolma X w 1965 roku zostali w czwartek …