Najnowsze informacje

Apel o adwokacki umiar

Z apelem do adwokatów, by zachowywali umiar w formułowaniu wypowiedzi medialnych, dotyczących sposobu prowadzenia postępowań karnych, wystąpiły Komisje Etyki Zawodowej i Legislacyjna. Obniżanie w odbiorze społecznym rangi Sądu i Prokuratury pośrednio godzi w godność zawodu adwokata ? podkreślają sygnatariusze dokumentu. Apel podpisali:adw. prof. dr hab. Jacek Giezek, przewodniczący Komisji Etyki Zawodowej oraz adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, przewodniczący Komisji Legislacyjnej.
Zwracają oni uwagę, że trosce, aby medialne wypowiedzi odpowiadały najwyższym standardom etycznym, nie towarzyszy próba jakiejkolwiek ingerencji w niezależność adwokata, a tym bardziej ? ograniczania przysługującej mu wolności słowa oraz swobodnego wyrażania własnych, niekiedy nawet kontrowersyjnych, choć dzięki temu również odważnych poglądów. Prawo ich wypowiadania decyduje bowiem o istocie naszego zawodu – czytamy w apelu. Cały apel na stronie: adwokatura.pl

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …

Apel o adwokacki umiar

Komisja Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęła stanowiska w dwóch bardzo ważnych sprawach. Dotyczą one przejawów nadmiernej aktywności adwokatów w mediach a także pozycjonowania stron kancelarii w internecie. Skala i treść aktywności medialnej niektórych adwokatów budzi wątpliwości środowiska palestry. Dlatego też w przedmiocie aktualnych pytań etycznych w obliczu spraw medialnie znanych.
Zdaniem Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokat świadczący pomoc prawną polegającą na prowadzeniu sprawy musi rozważyć proporcje działań merytorycznych (procesowych) z działaniami medialnymi. Udzielanie wywiadów w większym stopniu niż praca merytoryczna może zmienić rolę adwokata w lobbystę lub rzecznika prasowego i stwarzać możliwości uchybienia obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej. Komisja przypomina, że adwokat powinien zachować umiar i oględność w wypowiedziach i unikać publicznego demonstrowania swego osobistego stosunku do klienta.
W związku z pojawiającymi się pytaniami adwokatów, dotyczące pozycjonowania informacji o kancelariach w wyszukiwarkach internetowych w kontekście niedozwolonej reklamy, Komisja stwierdza,że adwokat może informować o świadczonej pomocy prawnej w sposób zgodny z Kodeksem Etyki Adwokackiej poprzez między innymi umieszczanie informacji na stronach internetowych oraz umieszczanie danych o tej stronie w katalogach i wyszukiwarkach. Rolą współczesnej informacji jest umożliwienie klientowi dotarcia do informacji o zakresie spraw prowadzonych przez daną kancelarię czytamy w przyjetym stanowisku.
W szczególności źródłem tej informacji powinien być Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich (http://www.rejestradwokatow.pl/Kraiaa). Komisja przypomina, że zgodnie z §23 Kodeksu Etyki Adwokackiej adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania sobie klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …