Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Apel o poszanowanie prawa przez wszystkich

Apel o poszanowanie prawa przez wszystkich

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w przedmiocie zapowiedzi nieprzestrzegania postanowienia Sądu Najwyższego: W związku z postanowieniem Sądu Najwyższego, w którym skierowano do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięć pytań dotyczących m.in. nieusuwalności sędziów, zgody polityków na dalsze orzekanie

oraz dyskryminacji ze względu na wiek, oświadczamy, że jako Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia jesteśmy oburzeni zapowiedzią nieprzestrzegania tego orzeczenia. Przypominamy, że politycy są również obywatelami, a wszyscy są równi wobec prawa. Władza państwowa jest szczególnie zobowiązana do przestrzegania prawa. Jego nierespektowanie może stanowić niebezpieczny precedens dla zwykłych obywateli oraz polityków kolejnych rządów, posłów czy senatorów. Może to utrudnić wyegzekwowanie kar w przypadku rozmaitych nadużyć w przyszłości, a tym samym pogłębić chaos prawny. Na najwyższe potępienie zasługuje nazywanie przez sędziego – wiceministra sprawiedliwości, postanowienia Sądu Najwyższego ?ekscesem? i ?pozorem rozstrzygnięcia?. Wzywamy przedstawicieli innych władz, w tym polski Rząd, a także Kancelarię Prezydenta, oraz Prokuraturę Krajową do zaniechania działań podważających porządek prawny Polski i Unii Europejskiej. Jednocześnie apelujemy o podanie podstawy prawnej nieuznania orzeczenia Sądu Najwyższego.
***
Stanowisko HFPC ws. podważania orzeczenia Sądu Najwyższego
W związku z wypowiedziami przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP oraz Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda, HFPC wydała oświadczenie, w którym zwraca uwagę na podstawy prawne działań Sądu Najwyższego. Według Zastępcy Prokuratora Generalnego Sąd Najwyższy, wydając 2 sierpnia 2018 roku postanowienie zawierające pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE i zawieszając stosowanie niektórych przepisów ustawy o SN, naruszył prawo. W opublikowanym stanowisku Helsińska Fundacja Praw Człowieka przypomina, iż postanowienie Sądu Najwyższego znajduje wyraźne podstawy prawne w prawie europejskim oraz w polskim Kodeksie postępowania cywilnego, który w art. 755 § 1 stanowi, iż ?[…] sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni?. Natomiast odmowa respektowania wiążącego orzeczenia sądu przez organy władzy wykonawczej nie tylko nie znajduje żadnej podstawy prawnej, ale też stanowi rażące naruszenie prawa. Niekwestionowaną zasadą państwa prawa jest wyłączna kompetencja władzy sądowniczej do wydawania wiążących orzeczeń. Jedynie ta władza może też ? w przewidzianym przez prawo trybie ? ustalać, co jest, a co nie jest wiążącym orzeczeniem sądowym. Przypisywanie sobie przez inne organy jakiejkolwiek kompetencji w tym zakresie stanowi jawną uzurpację i pogwałcenie zasady podziału władz ? podstawowej zasady ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażonej w artykule 10 Konstytucji.
Treść stanowiska dostępna jest na stronie HFPC.

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …