Strona główna / Aktualności / Apel o subordynację sędziów

Apel o subordynację sędziów

W związku z licznymi pytaniami od dziennikarzy kierowanymi do Ministerstwa Sprawiedliwości resort opublikował list ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego do Antoniego Górskiego Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 4 listopada 2013 r. Czytamy w nim: Z najwyższym niepokojem i troską stwierdzam,że sytuacja w której sędziowie…….Z najwyższym niepokojem i troską stwierdzam, że sytuacja w której poszczególni sędziowie odmawiają wykonywania czynności orzeczniczych powołując się na treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2013 roku, zagraża nie tylko autorytetowi wymiaru sprawiedliwości, ale godzi w podstawy konstytucyjne państwa prawnego. Odwoływanie posiedzeń sądowych, niewydawanie wyroków, z jednoczesnym powołaniem się, że postawa taka uzasadniona jest przeniesieniem sędziego na inne miejsce służbowe decyzją podpisaną przez podsekretarza stanu — wiceministra sprawiedliwości, podczas gdy zdaniem kontestujących winien to uczynić osobiście Minister – dezorientuje społeczeństwo.
Nie kwestionując wątpliwości co do materii prawnej zagadnienia, zwracam uwagę, że od czasu uchwalenia Konstytucji RP w 1997 roku, a również wcześniej!, decyzje kadrowe o przeniesieniach sędziów na inne miejsce służbowe były podpisywane przez podsekretarzy stanu. Podlegały one kontroli Sądu Najwyższego. Praktyka powyższa nie była jednak podważana zarówno przez przedstawicieli nauki prawa jak też sądy, w tym Sąd Najwyższy.
Zakwestionowanie obecnie legalności wydanych decyzji doprowadziło cło sytuacji, w której orzekania odmawiają nie tylko sędziowie przeniesieni do innych sądów w roku 2012, ale również ci, którzy zmienili miejsce służbowe w latach poprzednich, a obecnie, poza odmową wydawania wyroków, wnoszą o przeniesienie w stan spoczynku. W konsekwencji – złożyłem prośbę do I Prezesa Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności przez pełny skład Sądu Najwyższego. W dniu 28 października 2013 r. zostałem poinformowany, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, zwoła posiedzenie pełnego składu, aby istniejące wątpliwości usunąć. Nie znany jest jeszcze termin rozprawy, uważam jednak, że nie znajduje usprawiedliwienia odmowa orzekania sędziów, aż” do czasu gdy problem rozstrzygnie Sąd Najwyższy.
Na konieczność wykonywania swoich obowiązków również w zaistniałej obecnie sytuacji, wskazują niekwestionowane autorytety nauki prawa, a także doświadczeni sędziowie — w tym orzekający w Sądzie Najwyższym. Wyrażając zatem głębokie zaniepokojenie sytuacją i dostrzegając pilną potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sądów ufam, że Krajowa Rada Sądownictwa kierując się dobrem wymiaru sprawiedliwości, którego głównym celem jest realizacja konstytucyjnego prawa obywateli do sądu — rozważy swoje stanowisko wobec odmowy niektórych sędziów orzekania czy też ich wnioskowania o przeniesienie w stan spoczynku, dostrzegając wszelkie aspekty zarówno o charakterze prawnym, jak i społecznym — związanym koniecznością niezakłóconego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Marek Biernacki

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …