Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Szykanowanie Juszczyczyna

Szykanowanie Juszczyczyna

Sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w wykonywaniu czynności służbowych przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego. Dziś zostało wydane zarządzenie.

Olsztyn: sędzia Juszczyszyn zawieszony przez prezesa Sądu Rejonowego
Paweł Juszczyszyn

– Zarządzenie zostało wydane ze skutkiem natychmiastowym – powiedział prezes Nawacki. Dodał, że swoją decyzję oparł na art. 130 Ustawy o ustroju sądów powszechnych. Prezes Nawacki zawiesił Pawła Juszczyszyna na miesiąc, bo tylko na taki czas może zawiesić sędziego prezes sądu.

Zarządzenie prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie będzie teraz przekazane Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i ona zdecyduje, czy przedłuży okres zawieszenia, czy nie.

Decyzja prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie jest niezaskarżalna. W czasie zawieszenia przez prezesa sądu sędzia Paweł J. otrzyma pełne wynagrodzenie.

– Moja decyzja oznacza, że sędzia ma się powstrzymać od wszelkich czynności w sądzie rejonowym i okręgowym – wyjaśnił w rozmowie z Nawacki. Pytany, co w związku z tym stanie się ze sprawami, które Paweł Juszczyszyn miał dokończyć w Sądzie Okręgowym, prezes powiedział, że jest to w gestii Sądu Okręgowego

XXXXX

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 29 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasotę

( na fotografii) postępowania dyscyplinarnego przeciwko Pawłowi J., sędziemu Sądu Rejonowego w Olsztynie.
Przedstawione obwinionemu Pawłowi J. zarzuty dyscyplinarne dotyczą uchybienia godności urzędu w szczególności przez przekroczenie uprawnień przy wydaniu postanowienia nakazującego Kancelarii Sejmu przedstawienia określonych dokumentów, a także nieuprawnione przekazanie przedstawicielom mediów ocen i twierdzeń związanych z pełnionym urzędem sędziowskim, wbrew art. 89 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Polowanie z nagonką na sędziego Juszczyszyna rozpoczęte. Kto następny będzie ofiarą żądnych krwi bezmyślnych ogarów Ziobry?

Apeluję do koleżanek i kolegów sędziów, aby zawsze pamiętali o rocie ślubowania sędziowskiego, orzekali niezawiśle i odważnie – powiedział we wtorek sędzia Paweł Juszczyszyn, który dzień wcześniej został odwołany z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

To on w ubiegłym tygodniu wezwał dyrektora Kancelarii Sejmu do dostarczenia list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. – Sędzia nie może bać się polityków, nawet jeśli mają wpływ na jego karierę – dodał w oświadczeniu Juszczyszyn.

Ministerstwo Sprawiedliwości w trybie natychmiastowym odwołało z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie sędziego Pawła Juszczyszyna, który domagał się od Kancelarii Sejmu ujawnienia list kandydatów do powołanej przez polityków PiS i Kukiz’15 Krajowej Rady Sądownictwa. Opisywaliśmy sprawę w artykule „Sąd Okręgowy w Olsztynie żąda list poparcia dla członków neoKRS”.

Odwołanie wysłane zostało faksem. Sędzia Juszczyszyn miał orzekać do końca lutego 2020 r. Rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Olsztynie Agnieszka Żegarska powiedziała, że w piśmie informującym o cofnięciu z delegacji sędziego resort Ziobry nie podał żadnego uzasadnienia. Powołał się jedynie na art. 70 Ustawy o ustroju sądów powszechnych. Zapisano w nim, że Ministerstwo Sprawiedliwości w każdej chwili może cofnąć delegację.

xxx

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej z dnia 25 listopada 2019 r.

25.11.2019 Informacje

UCHWAŁA nr I

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej z dnia 25 listopada 2019 r.

  1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej, w związku z wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 19 listopada 2019 r. wyrokiem w połączonych sprawach C-585/18. C-624/18 i C-625/18. wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze apelacji białostockiej do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy spraw o sygnaturach III PO 7/18. III PO 8/18 oraz III PO 9/18 i wyjaśnienia wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa i wpływu, jaki sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezawisłego i bezstronnego sądu.
  2. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej upoważnia członków Zgromadzenia do rozpowszechniania niniejszej uchwały.

UCHWALA nr II

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej z dnia 25 listopada 2019 r.

  1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej zwraca się do Szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej o przedstawienie i przesłanie do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów w postaci złożonych w Kancelarii Sejmu w związku z obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2018 r. o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów (M.P. poz. 10) zgłoszeń oraz wykazów obywateli i wykazów sędziów popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, o których mowa w art. 11a i art. 11b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r.. poz. 84 ze zm.), następnie wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 276), oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów, gdyż analiza tych dokumentów przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej jest niezbędna w procesie opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów.
  2. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej porucza wykonanie punktu I niniejszej uchwały Przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów- Apelacji Białostockiej – Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.
  3. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej upoważnia członków Zgromadzenia do rozpowszechniania niniejszej uchwały

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …