Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Apel sędziów Rzeczypospolitej

Apel sędziów Rzeczypospolitej

Sędziowie skupieni w organizacjach: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia,Stowarzyszenie Sędziów Themis i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia przyjęli wspólne stanowisko:

ŻĄDAMY:

  1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania Sędziego Pawła Juszczyszyna
  2. powołania niepolitycznej Krajowej Rady Sądownictwa
  3. likwidacji politycznego systemu represji wobec sędziów, tj. rozwiązania Izby Dyscyplinarnej SN i odwołanie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika
  4. zapewnienia obywatelom prawa do niezależnego sądu w tych sprawach, w których na skutek udziału neo-KRS w procedurach nominacyjnych skład sądu został uznany za wadliwy
  5. szanowania i wykonywania przez władzę ustawodawczą i wykonawczą orzeczeń polskich i europejskich sądów, w tym wyroku TSUE z 19.11.2019 r.

Sprawdź także

Nie, dla politycznego knebla

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 19-12-2021 w sprawie przyjęcia przez Sejm tzw. …