Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Aplikacyjna batalia o palestrę

Aplikacyjna batalia o palestrę

200 osób, absolwentów wydziałów prawa, złożyło do Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu wniosek o dopuszczenie do egzaminu na aplikację adwokacką.

Egzamin odbędzie się 25 września 2010r. na terenie Miedzynarodowych Targów Poznańskich. Aplikacja jest swoistą praktyką absolwentów wydziałów prawa, która ma na celu praktyczne przygotowanie każdego z nich do wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych, a w przyszłości do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Aplikacja jest jedną ze ścieżek, jaką absolwent studiów prawniczych może obrać jako drogę kariery. A ma w czym wybierać, gdyż dalsze kształcenie może kontynuować m.in. na aplikacji radcowskiej, adwokackiej, sędziowskiej lub prokuratorskiej poprzedzonej aplikacją ogólną czy notarialnej albo komorniczej. We wrześniu odbędą się egzaminy.
Minister Sprawiedliwości ogłosił informację dotyczące egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, która stanowi, iż egzamin wstępny odbędzie się 25.9.2010 r. (sobota) o godz. 11:00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje należy składać w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej (wykaz na stronie ministerstwa). Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje upłynął w dniu 11.8.2010 r. i nie podlega przywróceniu.
Dziwić może fakt, iż znacząco spadła liczba kandydatów na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną. Do 10 sierpnia zgłosiło się 7965 osób (według informacji Ministerstwa Sprawiedliwości opartych na liczbie opłat egzaminacyjnych, które wpłynęły na konto resortu). Rok temu liczba zgłoszeń wynosiła 14,2 tys. Przpomniec warto,że na lipcowym spotkaniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przedstawiciele aplikantów adwokackich z całego kraju dyskutowali z ministrem sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim, o problematyce spraw nurtujących aplikantów. Podczas dyskusji poruszono istotne problemy nurtujące aplikantów, w tym organizacji egzaminów zawodowych, opłat za aplikacje oraz problemów związanych z odbywaniem samej aplikacji. Zgłaszano problemy zaistniałe podczas niedawnych państwowych egzaminów zawodowych, gdy wielu zdających miało niedostateczny dostęp do elektronicznych baz aktów prawnych i orzecznictwa. Podniesiono też potrzebę wyraźnego pozytywnego uregulowania uprawnienia do występowania przed sądami aplikantów adwokackich, którzy zakończyli aplikację.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …