Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Aplikanci muszą mieć patrona

Aplikanci muszą mieć patrona

Sąd Najwyższy ponownie uchylił jako sprzeczne z prawem uchwały samorządu notarialnego. Sąd Najwyższy rozpoznał kolejne trzy skargi Ministra Sprawiedliwości na uchwały samorządu notarialnego. Minister sprawiedliwości zaskarżył trzy uchwały Krajowej Rady Notarialnej. Krajowa Rada Notarialna, podejmując 13 sierpnia 2010 r. uchwały, uchyliła uchwały z dnia 23 czerwca 2010 r. Rady Izby Notarialnej w Katowicach o wyznaczeniu patronów dla aplikantów. Zaskarżone uchwały zapadły w wyniku odwołań notariuszy, którzy oświadczyli, że nie wyrażają zgody na objęcie patronatu. W ocenie Ministra Sprawiedliwości, brak zgody notariusza nie może stanowić samoistnej podstawy do zwolnienia notariusza z objęcia funkcji patrona.
Sąd Najwyższy uchylając zaskarżone uchwały, podzielił w całości pogląd Ministra Sprawiedliwości. W ustnych motywach wyroku, Sąd Najwyższy po raz kolejny podkreślił, że szkolenie aplikantów ma charakter obowiązku publiczno-prawnego, który spoczywa na samorządzie notarialnym i notariuszach, którzy ten samorząd tworzą. Natomiast zgoda notariusza lub jej brak na objęcie nad aplikantem patronatu, nie może ograniczać samorządu w wykonaniu nałożonego prawem obowiązku zorganizowania szkolenia. Sąd Najwyższy wskazał, że jakkolwiek rada, w uzasadnionych przez notariusza i szczególnych wypadkach może zwolnić notariusza z obowiązku szkolenia aplikanta, to jednak wówczas powinna wyznaczyć na patrona innego notariusza, tak, by ani jeden aplikant nie pozostał bez patrona.

Sprawdź także

Od referendarza do sędziego

Otwarcie referendarzom pozaaplikacyjnej ścieżki do zawodu sędziego. Opinia Marcina Wiącka dla senackiej komisji Rzecznik Praw …