Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Apolityczna prokuratura ruszyła

Apolityczna prokuratura ruszyła

Jak już informowaliśmy w środę 31 marca rozpoczęła działalność Prokuratura Generalna, na czele której stanął Andrzej Seremet, sędzia z Krakowa. Już pierwszego dnia prezydent RP pozytywnie zaopiniował powołanie przez A. Seremata prokuratorów: Marka Jamrogowicza na stanowisko pierwszego zastępcy prokuratora generalnego oraz Marzeny Kowalskiej i Roberta Hernanda na stanowiska zastępców prokuratora generalnego. Później A.Seremet wystąpi do prezydenta RP o powołanie pozostałych trzech zastępców.

Andrzej Seremet swoje urzędowanie rozpoczął od wystosowania oficjalnego pisma skierowanego do prokuratorow RP. Czytamy w nim m.in.:Obejmując ten zaszczytny urząd, jestem świadom ogromu wyzwań, przed jakimi staję. Ostatecznym celem będzie bowiem zbudowanie w pełni niezależnej polskiej prokuratury. Uczynię wszystko, by go osiągnąć i nie utracić zaufania, którym mnie obdarzono. Moje główne zamierzenia koncentrować się będą na staraniach o nadanie prokuraturze charakteru organu konstytucyjnego, a prokuratorom ? statusu bliskiego sędziom. Chciałbym doprowadzić do podjęcia prac nad nową ustawą o prokuraturze, regulującą jej kształt i funkcje, a także określającą zręby nadzoru służbowego, kryteria awansu zawodowego, odpowiedzialność dyscyplinarną i wiele innych kwestii wymagających pilnej regulacji. Konieczny będzie aktywny udział w pracach nad projektem zmian kodeksu postępowania karnego, by proces stał się sprawny i efektywny. Będę oczekiwał od każdego z prokuratorów stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. To one w ostatecznym rozrachunku pozwolą mu obronić jego niezależność. Przymiotu tego nie da się bowiem zadekretować żadnym przepisem. Jest to postawa każdego z nas pełniących tę służbę. Ma ona wynikać z wysokiego poziomu wiedzy i wyznawanych wartości etycznych. Głęboko wierzę, że znakomita większość z Państwa walory te prezentuje, a moim zadaniem będzie je tylko wyzwolić. Jestem przekonany, że uda się to osiągnąć, wszelako jedynie pod warunkiem, że każdy prokurator zechce być niezależny.
Także w pierwszym dniu urzedowania nowego prokuratora generalnego, 31 marca 2010 r. Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym zaopiniowała łącznie 70 kandydatów na stanowiska prokuratorów Prokuratury Generalnej przedstawionych jej przez prokuratora generalnego, w tym 58 kandydatów spośród dotychczasowych prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz 12 kandydatów spośród prokuratorów prokuratur apelacyjnych i okręgowych. Po uzyskaniu opinii Rady Prokuratorów, prokurator generalny powołał 50 prokuratorów Prokuratury Generalnej, w tym 45 spośród dotychczasowych prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz 5 spośród prokuratorów prokuratur apelacyjnych. Jednocześnie, 28 prokuratorów byłej Prokuratury Krajowej, prokurator generalny nie powołał na stanowiska prokuratorów Prokuratury Generalnej, kierując ich na inne miejsce służbowe.

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …