Strona główna / Szczypta soli / Areszt dla ofiary przemocy

Areszt dla ofiary przemocy

Areszt wobec matki, która ukrywała się z dzieckiem przed przemocowym mężem. Biuro RPO prosi sąd o wyjaśnienia

Rzecznik podjął z własnej inicjatywy tę opisaną w mediach sprawę. Zdaniem mediów sąd potraktował działania kobiety jako narażenie dziecko na utratę życia lub zdrowia.

Zespół Prawa Karnego BRPO prosi Prezesa Sądu Rejonowego w W. o nadesłanie kopii orzeczenia w tej sprawie – wraz z adnotacją co do jego prawomocności, a także o informację o tym, w dyspozycji którego organu aresztowana pozostaje.  

Sprawdź także

Bezzasadny pozew

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił w czwartek – jako bezzasadny- pozew kandydata do rady miasta …