Strona główna / Aktualności / Armia będzie nowoczesna

Armia będzie nowoczesna

Przewiduje to nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych, która wchodzi w życie 22 sierpnia 2015 r. Nowe przepisy m.in. wypełniają zobowiązania podjęte na szczycie NATO w Newport w 2014 r. Od 2016 r. na finansowanie potrzeb obronnychPolski budżet państwa będzie przeznaczać corocznie nie mniej niż 2 proc. PKB z roku poprzedniego ? dotychczas było to 1,95 proc. PKB.
W przyszłym roku ma to zapewnić dodatkowo ponad 800 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu dla wojska. Udział wydatków na badania naukowe i prace rozwojowe w nakładach na obronność ma wynosić co najmniej 2,5 proc. Ponadto w myśl nowelizacji, rząd będzie określał szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych co 4 lata, a nie co 2, jak do tej pory. Natomiast okres planistyczny wydłużono z 6-letniego na 10-letni. W ten sposób dostosowano polskie przepisy do zasad planowania obronnego w NATO. Dokument dotyczący kierunków przebudowy i modernizacji, podobnie jak i zarządzenie szefa MON w sprawie programu rozwoju Sił Zbrojnych, przed przyjęciem będzie opiniowany przez sejmową Komisję Obrony Narodowej.
Nowelizacja wprowadza także możliwość wypłacania zaliczek na poczet zamówień publicznych udzielanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, wyłączonych spod Prawa zamówień publicznych. Umożliwi to efektywną realizację zamówień mających priorytetowe znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z nowymi regulacjami, jednostki wojskowe będą mogły funkcjonować bardziej elastycznie, tj. świadczyć usługi cywilom poza szkoleniem, czyli np. zbudować most, oczyścić teren po powodzi ? jeśli wymagać tego będzie interes publiczny lub interes Sił Zbrojnych.
Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 10 lipca 2015 r., a prezydent podpisał ją 23 lipca 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 1117

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …