Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Ataki na RPO są bezprawne

Ataki na RPO są bezprawne

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” z 16.02.2019 r. w związku ze skierowaniem przez Telewizję Polską S.A. powództwa przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich dr Adamowi Bodnarowi

Rzecznik Praw Obywatelskich jest obecnie jednym z ostatnich niezależnych od władzy politycznej organów konstytucyjnych.

Pan dr Adam Bodnar wywiązuje się ze ślubowania złożonego przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków. Wielokrotnie dał dowód wielkiego zaangażowania w walce o praworządność w naszym kraju, reagując zwłaszcza na zagrożenia dla prawa do sądu określonego w art. 45 Konstytucji RP.

Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim działaniom, które mają na celu ograniczenie jego niezależności, wywołanie efektu mrożącego, czy wprost zamknięcie mu ust. W demokratycznym państwie prawa takie działania podmiotów ściśle związanych z władzą polityczną i od nich w pełni zależnych są niedopuszczalne.

Rzecznik ma szczególny obowiązek reagować na mowę nienawiści, a zwłaszcza na przestępstwa popełniane pod jej wpływem. Nie może być obojętny na zło w przestrzeni publicznej. Niemy, bezwolny Rzecznik Praw Obywatelskich jest atrapą. Miarą państwa prawa są zatem gwarancje nieskrępowanej realizacji jego misji, szczególnie w razie konfrontacji obywatela z państwem.

****

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Themis w przedmiocie pozwu TVP SA wobec Rzecznika Praw Obywatelskich

Z niepokojem przyjęliśmy informację o skierowaniu pozwu przez spółkę TVP SA wobec Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara.

Zgodnie z art.208 ust.1 Konstytucji RP Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Pan dr. Adam Bodnar wykonując swoje ustawowe i konstytucyjne obowiązki wielokrotnie wypowiadał się na temat obowiązków państwa i podmiotów publicznych w zakresie ograniczania „ mowy nienawiści”. Do takich wypowiedzi należy również zaliczyć wypowiedź dotyczącą braku pluralizmu poglądów medialnych prezentowanych w zakładach karnych i ewentualnego wpływu tego stanu rzeczy na postawy i świadomość więźniów.

Dr. Adam Bodnar pełniąc powierzony mu urząd ma prawo, a nawet obowiązek broniąc praw obywateli wypowiadać się krytycznie o działalności podmiotów publicznych.

Skierowanie pozwu o naruszenie dóbr osobistych przez TVP SA przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich dr. Adamowi Bodnarowi traktujemy jako próbę wywarcia nacisku na konstytucyjny organ RP, niepodporządkowany władzy politycznej i będący bardzo ważnym ogniwem w walce o prawa człowieka i godność ludzką.

 

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …