Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Audyt czystości powietrza

Audyt czystości powietrza

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski oraz polski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Janusz Wojciechowski podpisali w Warszawie porozumienie o zasadach współpracy w ramach kontroli ochrony powietrza. List intencyjny NIK i ETO wiąże się z rozpoczęciem kontroli na terenie Polski. Audyt jest równolegle prowadzony w kilkunastu państwacheuropejskich. Wspólny raport, podsumowujący wnioski ze wszystkich krajów, zostanie zaprezentowany w połowie 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli i Europejski Trybunał Obrachunkowy intensywnie współdziałają w ramach europejskiego audytu w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.

Sprawdź także

500.000 euro kary dziennie

Pół miliona euro dziennie za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do decyzji Trybunału – …