Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Zmiany w sądach nielegalne

Zmiany w sądach nielegalne

TSUE: Orzeczenie wydane przez neo-sędziego można uznać za niebyłe

Siedziba TSUE (zdjęcie ilustracyjne) 1 ZDJĘCIE

Siedziba TSUE (zdjęcie ilustracyjne) (Fot. Wikimedia Commons) Jeśli sędziego powołano z rażącym naruszeniem prawa, jego orzeczenie należy uznać za niebyłe – wynika z dzisiejszego wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

W wydanym w środę orzeczeniu TSUE dokonał wykładni przepisów o skutecznej ochronie sądowej, którą muszą zapewnić państwa UE. Taką ochronę mogą zagwarantować wyłącznie sądy niezawisłe, bezstronne i ustanowione zgodnie z prawem. 

„Czy takim sądem jest sąd, w którym zasiada osoba powołana z rażącym naruszeniem prawa?” – zapytał TSUE siedmioosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. TSUE odpowiedział przecząco.

Jest wyrok TSUE w sprawie C-487/19. Kolejna druzgocąca porażka ministra ZZ i całej tzw.„reformy wymiaru sprawiedliwości”. Izba Kontroli Nadz. i Spraw Publ. do likwidacji razem z Izbą Dyscyplinarną Procedura powołania wszystkich neosędziów do SN rażąco naruszyła prawo.
Główny wniosek z wyroku TSUE:
Jeśli sąd krajowy stwierdzi, że sędziowie Sądu Najwyższego zostali powołani z rażącym naruszeniem reguł, to ich decyzje powinny być uznane za niebyłe, czemu nie może stanąć na przeszkodzie żaden przepis prawa krajowego

Pytanie dotyczyło Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – jednej z nowych izb utworzonych w SN przez PiS i prezydenta Andrzeja Dudę. A konkretniej składu, w którym zasiadał Aleksander Stępkowski, współzałożyciel Ordo Iuris i były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie PiS.

„Awans” bez zgody bezprawny

Przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wyrok dotyczy pytań prejudycjalnych skierowanych do TSUE przez Sąd Najwyższy RP.

„Przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Takie przeniesienie może bowiem stanowić środek służący kontrolowaniu treści orzeczeń sądowych, ponieważ nie tylko może ono wpływać na zakres spraw przydzielanych danym sędziom do rozpoznania i prowadzenie spraw, które mają oni w swoim referacie, ale również może ono mieć istotne następstwa dla życia i kariery tych sędziów oraz wywoływać skutki analogiczne do tych, z którymi wiążą się kary dyscyplinarne” – orzekł Trybunał.

Sprawdź także

Pacyfikacja Kolegium SN

Do podjęcia uchwał Kolegium Sądu Najwyższego wymagana jest rzeczywista obecność co najmniej 2/3 liczby jego …