Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Azyl w Polsce jak w Europie

Azyl w Polsce jak w Europie

Nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektyw: 2013/32/UE i 2013/33/UE oraz rozporządzenia 604/2013. Określają one wspólne procedury oraz normy udzielania i cofania ochrony międzynarodowej, w tym m.in. sposób ubieganiasię o azyl. Przepisy te, tworzące Wspólny Europejski System Azylowy II generacji, czyli tzw. ?pakiet azylowy?, mają usprawnić i przyspieszyć procedurę azylową. Zgodnie z nowelizacją wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej będzie można składać w siedzibach wszystkich oddziałów i placówek Straży Granicznej.
Wniosek będzie mógł dotyczyć też np. małżonka i dzieci. Cudzoziemcy będą mieli zapewniony na przejściach granicznych, w strzeżonych ośrodkach i aresztach dla cudzoziemców dostęp do informacji o możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Straż Graniczna m.in. będzie miała obowiązek informowania cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o trybie i zasadach udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, podmiotach świadczących tę pomoc i adresie ośrodka recepcyjnego.
Zgodnie z ustawą szef Urzędu ds. Cudzoziemców będzie pełnił funkcję punktu kontaktowego upoważnionego do przekazywania innym państwom UE informacji dotyczących udzielania ochrony międzynarodowej oraz pozbawiania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Ustawa trafi pod obrady Senatu.

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …