Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Bambrzy muszą oddać Muzeum

Bambrzy muszą oddać Muzeum

Towarzystwo Bambrów Poznańskich przegrało proces z Muzeum Narodowym.

Sędzia Sławomira Hańczewska orzekła, że Towarzystwo Bambrów Poznańskich musi wydać Muzeum Narodowemu budynek, w którym istnieje Muzeum Bambrów.
Przebieg procesu w poznańskim Sądzie Okręgowym wykazał jak oświadczyła w ustnym uzasadnieniu wyroku S. Hańczewska, iż żądanie Muzeum Narodowego które wniosło pozew przeciwko Towarzystwu Bambrów, było zasadne, albowiem Towarzystwo Bambrów postawiło budynek na działce należącej do Muzeum i doskonale o tym wiedziało.
Muzeum Narodowe jako właściciel nieruchomości miał prawo żądania jej zwrotu Sąd jednocześnie uznał za bezzasadne roszczenie Towarzystwa Bambrów, które w pozwie wzajemnym chciało, aby chociaż Muzeum zwróciło pieniądze, które Bambrzy wydali na jego budowę.
Sąd uznał to żądanie w tejc chwili za przedwczesne, gdyż wpierw musi uprawomocnić się wyrok w sprawie oddania budynku. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Żadnej ze stron sporu nie było na ogłoszeniu wyroku. Proces przez wiele miesięcy był zawieszony, bo strony próbowały dojść do porozumienia,ale ugody ostatecznie nie zawarły. Za przegrany proces Bambrzy muszą oddać Muzeum Narodowemu 8695 złotych tytułem kosztów procesowych.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …