Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Bandytom sprzyja mrok

Bandytom sprzyja mrok

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje Ministerstwu Spraw Wewnętrznych problem związany z wykładnią i stosowaniem ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawie wymaga kwestia terminu złożenia wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, a także

..definicji pojęcia „stadion” w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa na terenie przypisanym do obiektu. W celu zapewnienia identyfikacji uczestników imprezy masowej naruszających prawo należy rozważyć, aby mecze podwyższonego ryzyka przeprowadzać do zmierzchu, a nie dostosowywać do czasu antenowego wykupionego przez stacje telewizyjne. Rozwiązanie takie przyjęto w innych krajach. Warto zastanowić się nad przyjęciem rozwiązań, które pozwolą na zakwalifikowanie niektórych imprez sportowych jako imprezy masowej podwyższonego ryzyka, jeśli przewidziano udział w takiej imprezie mniej niż tysiąca osób.
W ustawie wprowadzono wymóg wyposażenia obiektów wykorzystywanych do organizacji meczów piłki nożnej w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy identyfikacji osób. W praktyce jednak systemy takie nie działają, a więc nie jest realizowany obowiązek ustawowy. Konieczne jest także zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie niektórych imprez, które nie stanowią imprez masowych w rozumieniu ustawy. Dotyczy to np. obszarów szkół wyższych. Należy rozważyć wprowadzenie rozwiązań, które zobiektywizują proces sprawdzania trzeźwości osób wpuszczanych do obiektu, w którym odbywa się impreza masowa. Problem stanowi także brak uprawnień Policji do weryfikacji rozwiązań organizacyjnych przyjętych przez organizatora imprezy, w przypadku imprez niebiletowanych. Rozważenia wymaga wydawanie certyfikatów bezpieczeństwa dla zarządcy (właściciela obiektu) oraz zezwoleń wydawanych sytuacji, gdy organizatorzy planują imprezy wykraczające poza te, które określone są w certyfikacie.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …