Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Bastion demokracji padł

Mgr Julia Przyłębska ogłosiła wyrok. Przepis, który pozwalał Bodnarowi pełnić funkcję RPO, niezgodny z konstytucją
Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekł, że arytkuł, który pozwala pełnić RPO swoją funkcję po upływie kadencji, jeżeli nie został wybrany następca, jest niezgodny z konstytucją. Adam Bodnar musi opuścić stanowisko w ciągu trzech miesięcy.

12.04.2021, Warszawa, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wchodzi na teren Trybunału Konstytucyjnego na rozprawę w swojej sprawie.

Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

Chwilę po godzinie 9 Julia Przyłębska ogłosiła wyrok ws. RPO. TK pod jej przewodnictwem uznał, że artykuł 3 ustęp 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich za niezgodny z konstytucją. Przyłębska przekazała, że orzeczenie zapadło jednogłośnie, a przepis traci moc po upływie 3 miesięcy. Motywy wyroku przedstawił Stanisław Piotrowicz.

Sprawdź także

Atrapa TK i quasi ID SN

28 kwietnia TK zbada sprawę zawieszenia Izby Dyscyplinarnej przez TSUE – Adam Bodnar uzupelnia swoje …