Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Będą lekcje prawa w II LO

Będą lekcje prawa w II LO

W czwartek 6 czerwca 2013 roku punktualnie o godzinie 11.45 II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej oficjalne przystąpiło do programu Edukacja Prawna Młodzieży. Stosowne porozumienie podpisali dyrektor liceum Małgorzata Dembska i Krzysztof Józefowicz prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
Moment podpisania porozumienia
– Zapraszam uczniów do przeżycia wspanialej przygody, przygody, która powinna zakończyć się sukcesem, umiejętnością istnienia w społeczeństwie, gdyż świadomość prawna jest częścią świadomości społecznej ? mówiła M. Dembska. Prawo to dla młodzieży terra incognita, badania wykazują, że 30 procent uczniów nie wie co to jest pozew, a 82 procent nie odróżnia prawa karnego od cywilnego. Przystąpienie szkoły do Programu Edukacji Prawnej powinno zmienić te dysproporcje.
– Świadomość prawna to nie tylko znajomość swoich praw, ale i obowiązków ? mówił K. Józefowicz. Suma tych świadomości składa się na świadomość obywatelską, której poznawania i nauczanie powinno rozpoczynać się w szkole. K. Józefowicz przypomniał, że nauka przybliżania prawa pro bono przez zawodowych prawników w szkołach jest wynikiem dwóch Kongresów Prawników Wielkopolski , których sugestie zostaqły zaaprobowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Odczytano listy okolicznościowe od szefowej MEN Krystyny Szumilas i Wielkopolskiego g Kuratora Oświaty Elżbiety Walkowiak.
Ceremonia podpisania porozumienia została uwieńczona świetnymi występami artystycznymi młodzieży ?dwójki?
X X X
13 lutego 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości – Jarosław Gowin, Minister Edukacji Narodowej – Krystyna Szumilas, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Notarialnej- Tomasz Janik , Prezes Stowarzyszenia Sędziów „Themis” – Irena Kamińska oraz Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – Krzysztof Józefowicz podpisali Porozumienie dotyczące edukacji prawnej młodzieży. W dokumencie wszyscy Partnerzy zobowiązali się do współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej. Program będzie realizowany poprzez prowadzenie pro bono wykładów/lekcji z zakresu prawa w szkołach ponadgimnazjalnych. Przedsięwzięcie to jes kontynuacją idei, zamierzeń i planów przyjętych na Drugim Kongresie Prawników Wielkopolski nt. „Jak podnieść świadomość prawną młodych Polaków”, który odbył się w dniu 19 listopada 2012 roku w Poznaniu. Program jest skierowany do wszystkich szkół ponadgimnazjalych w Polsce przy czym Sąd Apelacyjny w Poznaniu koordynował będzie działania dla szkół położonych w obszarze jego właściwości ( tj. obszar właściwości sądów okręgowych w: Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze ). Zapraszam szkoły ponadgimnazjalne do udziału w tym programie.
Zapraszam do współpracy prawników reprezentujących wszystkie zawody prawnicze, którzy chcieliby zaangażować się w powyższe przedsięwzięcie. Wszelkie zgłoszenia oraz pytania kierować można do pełnomocnika Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu d.s. Edukacji Prawnej Młodzieży sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Hanny Flisikowskiej ( h.flisikowska@poznan.so.gov.pl , tel. 0-61 8 566 025 ).
Sedzia Krzysztof Józefowicz, prezes SAądu Apelacyjnego w Poznaniu

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …