Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Będą wymianiać członków KRS

Będą wymianiać członków KRS

22 lutego 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do Krajowej Rady Sądownictwa trzecią już wersję zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Obecna wersja ustawy przyspiesza wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych przez sędziów z 90 do 30 dni od dnia wejścia
w życie ustawy. Wygaszana jest również kadencja rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i asesorów sądowych oraz kadencja rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów wojskowych. Zgodnie z 6 ust 2 projektu kadencje te wygasają po 30 dniach od wejścia w życie ustawy.
Dodatkowo zmienia m.in. art. 100 §2a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w ten sposób, iż: „Sędziemu przeniesionemu w stan spoczynku w przypadkach, o których mowa w art. 71 §1 i §2, przysługuje do czasu osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 69 §1, uposażenie w wysokości 50 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku”.
Dotyczy to sytuacji przeniesienia sędziego w stan spoczynku, jeżeli z powodu choroby lub płatnego urlopu dla poratowania zdrowia sędzia nie pełnił służby przez okres roku oraz jeżeli bez uzasadnionej przyczyny nie poddał się badaniu na okoliczność ustalenia niezdolności do pełnienia obowiązków sędziego na wniosek właściwego kolegium sądu lub mMinistra sprawiedliwości. Uposażenie takich sędziów obniżane jest z 75 % do 50 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat z ostatnio zajmowanego stanowiska do czasu osiągnięcia przez nich wieku 67 lat. Analogiczne rozwiązanie przewidziano dla sędziów Sądu Najwyższego. Poprzednia (druga) wersja ustawy dostępna jest tutaj. Opinia naszego Stowarzyszenia wobec poprzedniej wersji ustawy dostępna jest na stronie SSP IUSTITIA i KRS

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …