Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Będzie Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym

Będzie Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym

– Dla mnie działania podejmowane na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem traktowane są w sposób priorytetowy i ze szczególną uwagą ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości podczas konferencji podsumowującej Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstwa. – Wyrazem tego ? w sensie organizacyjnym ? jest chociażby powołanie Departamentu Praw Człowieka, w którym działania podejmowane na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem znalazły swoje odzwierciedlenie.

– Z dużą satysfakcją pragnę odnotować, że w tym roku w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw włączyła się duża liczba podmiotów sektora pozarządowego, co szczególnie cieszy w kontekście budowy systemowych rozwiązań na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem oraz rozwoju Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Tak było również w Poznaniu, gdzie dyżury obok prokuratorów i adwokatów pełnili psycholodzy, kuratorzy i przedstawiciele organizacji społecznych świadczących taką pomoc na co dzień. W trakcie spotkania Minister Krzysztof Kwiatkowski przedstawił także działania jakie w ostatnim czasie zostały podjęte przez Ministerstwo Sprawiedliwości na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Działania zarówno o charakterze organizacyjnym, jak i legislacyjnym.
– Wśród zainicjowanych przez nas działań legislacyjnych – mówił minister – są m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks karny, kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie utworzenia Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, projekt ustawy w zakresie zabezpieczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czy też projekt ustawy wzmacniający pozycję ofiary przestępstwa przemocy domowej na etapie wykonania orzeczenia, pozwalający uruchamiać natychmiastowe działania organów wobec sprawców przemocy w rodzinie, a pokrzywdzonym dający poczucie bezpieczeństwa oraz wzmacniający ich rzeczywistą ochronę .

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …