Strona główna / Listy / Berlińska narada

Berlińska narada


W dniach 1-2 lipca br. w Berlinie odbyła się konferencja poświęcona działalności samorządów zawodowych oraz funkcjonowaniu instytucji demokratycznego państwa w Polsce i Niemczech.

Delegacji polskiej przewodniczył adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, a w jej skład weszli adwokaci: Piotr Wiórek, Magdalena Matusiak-Frącczak, Jagoda Tendera, Joanna Budnowska, Aurelia Koksztys-Luć, Marta Tetzlaw-Dering, Paweł Nowakowski, Karolina Schiffter, Kamil Rudol oraz Wojciech Bagiński.

Organizatorem spotkania była Naczelna Rada Adwokacka w Niemczech Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK). Pierwszy dzień delegacji rozpoczął się wizytą w BRAK. Spotkaniu przewodniczył wiceprezes BRAK adw. André Haug. Ze strony niemieckiej w panelu uczestniczyli adw. Kai Peters oraz adw. Klaudia Dawidowicz. Adwokaci polscy podkreślali podobieństwa pomiędzy polskim a niemieckim postępowaniem karnym wskazując jednocześnie na znaczne ułatwienia w praktyce adwokackiej w Niemczech jakie wiążą się na przykład z postępującą digitalizacja akt postępowań przygotowawczych w Niemczech. Po spotkaniu w BRAK delegacja udała się z wizytą do Kancelarii FS-PP gdzie adw. dr Philipp Horrer oraz adw. Ria Halbritter wskazywali na praktyczne aspekty wykonywania obrony w Berlinie w szczególności w sprawach z elementem transgranicznym (w tym polskim).

Dzień drugi delegacji rozpoczął się wizytą polskich adwokatów w Sądzie Najwyższym w Berlinie – Kammergericht. Po gmachu sądu, polską delegację oprowadził sędzia Thomas Heymann. Adwokaci mieli przyjemność gościć min. w sali plenarnej, służącej za miejsce posiedzeń Sądu Konstytucyjnego w Berlinie, jak również gabinecie prezesa Sądu – dra Bernda Pickel.

Następnie, uczestnicy rozpoczęli panel dyskusyjny, który prowadził sędzia izby karnej dr Detlev Schmidt a na którym obecna była wiceprezes sądu dr Andrea Diekmann. Przedstawiona została struktura sądownictwa niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów karnych oraz relacji pomiędzy sędzią, ławnikiem i stronami postępowania. Prelegenci zwrócili uwagę na konieczność zachowania wzajemnego szacunku, jak również rozstrzyganie kwestii spornych lub niejasnych w drodze dyskursu. Podkreślono wagę prawidłowej komunikacji Sądu z podsądnymi. Szeroką dyskusję sprowokowało porównanie roli oraz uprawnień ławnika w prawie niemieckim oraz polskim.

Ostatnim punktem delegacji adwokatów polskich w Berlinie była wizyta w biurze p. Moniki Nohre – byłej prezes Kammergericht oraz obecnej ombudswoman (ombudsman). W trakcie przedmiotowego spotkania, zaprezentowana została rola ombudsmana w prawie niemieckim oraz procedura prowadzonego przezeń postępowania mediacyjnego. Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziła kwestia formy rozstrzygania sporów, jak również prawne konsekwencje braku wykonania ugody przez jedną ze stron.

Wizyta studyjna była kolejnym krokiem w nawiązaniu trwalszych relacji Adwokatury Polskiej z BRAK oraz z adwokatami niemieckimi. Adwokaci niemieccy wyrazili nadzieję, że kolejna wizyta odbędzie się w Polsce.

Sprawdź także

Kup puzzle „Adwokatka”

Fundacja Adwokatury w ramach swojej działalności na rzecz promocji zawodu adwokata, prezentuje nową inicjatywę. Puzzle …