Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Bez opłat karnych w kpc

Bez opłat karnych w kpc

Sejm RP przyjął senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Ostatecznie w ustawie nie znalazł się przepis przewidujący dodatkową opłatę dla strony, która błędnie uiści opłatę sądową od środka zaskarżenia.

Za niewprowadzaniem tego przepisu do ustawy postulowała Naczelna Rada Adwokacka. Przepis przewidywał karną opłatę dodatkową nakładaną na stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, gdy źle opłaciła ona apelację lub zażalenie. Proponowano, aby naprawienie błędu było możliwe jedynie pod warunkiem uiszczenia opłaty sądowej w podwójnej wysokości i to bez względu na skalę błędu i jego powody.

Senat RP zaproponował wykreślenie tej budzącej powszechny sprzeciw społeczny propozycji. Przed posiedzeniem sejmowej Nadzwyczajnej Komisji ds. zmian w kodyfikacjach, która miała przeanalizować poprawki senackie, NRA przygotowała petycję w sprawie poparcia przez Sejm wprowadzonej poprawki. Pod petycją podpisało się ponad 3,5 tys. osób. Sekretarze Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Rafał Dębowski i adw. Anisa Gnacikowska dziękują wszystkim, którzy poparli petycję.
LIST M. BOBROWICZA

4 lipca w godzinach wieczornych, Sejm przyjął poprawkę Senatu dotyczącą usunięcia z uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca br. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przepisu przewidującego tzw. karną opłatę sądową w przypadku nienależycie opłaconego środka zaskarżenia wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zgodnie z usuniętym przepisem wniesiony przez profesjonalnego pełnomocnika środek zaskarżenia, który został nienależycie opłacony sąd miał odrzucać bez wezwania do uiszczenia opłaty, a ponowne wniesienie odrzuconego środka zaskarżenia byłoby możliwe pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty równej opłacie od odrzuconego środka zaskarżenia.

W toku procesu legislacyjnego Krajowa Rada Radców Prawnych stanowczo oponowała przeciwko wprowadzeniu tego rozwiązania.

W tym miejscu chciałbym podziękować koleżankom i kolegom – radcom prawnym i ekspertom, zaangażowanym w walkę o usunięcie tej propozycji z nowelizacji. Niech mi będzie wolno podziękować wiceprezesowi Zbigniewowi Turowi, wiceprezesowi Leszkowi Korczakowi, prof. Rafałowi Stankiewiczowi, dr Tomaszowi Schefflerowi, prof. Elwirze Marszałkowskiej-Krześ, prof. Andrzejowi Jakubeckiemu, prof. Sławomirowi Patyrze i kol. Annie Suskiej. Nasza praca była skuteczna.

Dziękuję

poważaniem
Maciej Bobrowicz
Prezes KRRP

Sprawdź także

Prawa Człowieka obce RP?

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodny z konstytucją jest przepis Europejskiej konwencji praw człowieka w zakresie, …