Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Bezczynni policjanci oskarżeni

Bezczynni policjanci oskarżeni

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej 10 listopada 2017 roku skierował do Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda akt oskarżenia przeciwko czworgu funkcjonariuszom Policji z Poznania. Chodzi o sprawę zabójstwa 21-letniej Moniki G. Została ona zamordowana 23 marca 2016 roku w Żernikach (województwo wielkopolskie) przezswojego byłego partnera Sławomira B. Wcześniej, 9 lutego 2016 roku, kobieta złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego partnera Sławomira B. polegającego na psychicznym i fizycznym znęcaniu się nad nią.Ponadto 16 lutego 2016 roku Monika G. skierowała wniosek o interwencję z uwagi na obawę o swoje życie i zdrowie oraz o wdrożenie środków zapewniających jej bezpieczeństwo z uwagi na agresywne zachowania Sławomira B. Wniosek ten został ponowiony przez Monikę G. w dniu 1 marca 2016 roku. Obydwa wnioski kobiety zostały dołączone do akt głównych postępowania i nie zostały przekazane według właściwości organowi właściwemu, którym był Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.
DOSZŁO DO NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKóW
Prokurator Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej zarzucił Marzenie L. ? funkcjonariuszowi Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto, która prowadziła postępowanie o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad Moniką G., że nie dopełniła ciążących na niej obowiązków służbowych. Nie przekazała ona bowiem dwóch wniosków pokrzywdzonej Moniki G. o udzielenie jej środków ochrony i pomocy Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu, celem ich rozstrzygnięcia. W ten sposób oskarżona działała na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonej. Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 1 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Taki sam zarzut usłyszał Paweł I., który pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto. Nadzorując postępowanie prowadzone przez policjantkę Marzenę L. 15 marca 2016 roku zapoznał się on z wnioskiem pokrzywdzonej z 1 marca 2016 roku o udzielenie jej środków ochrony i pomocy i nie przekazał go celem rozstrzygnięcia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu
W NOTATKACH POŚWIADCZONO NIEPRAWDĘ
O przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy w dokumentach zostało oskarżonych dwóch innych funkcjonariuszy Policji z Poznania: Krzysztof W. ? funkcjonariusz Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto oraz Piotr R. ? funkcjonariusz pełniący funkcję lidera Zespołu do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto. Funkcjonariusze ci prowadzili (Krzysztof W.) oraz nadzorowali (Piotr R.) postępowanie dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonej Moniki G. przez jej byłego partnera Sławomira B., do którego doszło 23 lutego 2016 roku w Poznaniu. W toku tego postępowania sporządzili oni 4 notatki urzędowe, ostatnią datowaną na 2 dni przed zabójstwem Moniki G. W notatkach tych oskarżeni policjanci udokumentowali przeprowadzenie czynności, które faktycznie nie miały miejsca. W ten sposób poświadczyli nieprawdę, co do okoliczności podjęcia próby zatrzymania i wykonania czynności procesowych z udziałem Sławomira B. Prokurator Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej zarzucił policjantom popełnienie przestępstwa z art. 231 par. 1 kodeksu karnego i z art. 271 par. 1 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …