Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Bezczynność ministra Ziobry

Bezczynność ministra Ziobry

Minister Zbigniew Ziobro przegrał  z Iustitią. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził bezczynność ministra sprawiedliwości.

W okresie ostatnich 3 lat przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wielokrotnie zwracali się do Ministra Sprawiedliwości w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o istotne dane, informacje dotyczące sytuacji polskich sądów oraz prac nad zmianami w sądownictwie. W ostatnim czasie Ministerstwo Sprawiedliwości coraz częściej nie wykonuje ciążącego na nim ustawowego obowiązku i nie udziela żądanych informacji. Dlatego w 2018 r. złożono dwie skargi na bezczynność Ministra Zbigniewa Ziobry a tym samym złamanie przez niego ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Postanowieniami z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz z dnia 12 grudnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził bezczynność Ministra Ziobry.

Co prawda w punkcie 3 postanowienia z dnia 12 grudnia 2018 r. WSA oddalił częściowo skargę stwierdzając, że ilość wolnych etatów w sądach można ustalić samemu na podstawie obwieszczeń Ministra Sprawiedliwości w Monitorze Polskim o naborach na wolne etaty sędziowskie. Rozumowanie sądu byłoby trafne, gdyby Minister Sprawiedliwości prawidłowo wykonywał swój ustawowy obowiązek wynikający z niedawnego brzmienia art. 20a § 4 ustawy o ustroju sądów powszechnych niezwłocznego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o zwolnionym każdym poszczególnym stanowisku sędziowskim lub asesorskim. Tymczasem jak wynika z informacji uzyskanej przez Iusitię z Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 22 listopada 2016 r. niezwłoczne ogłoszenie o wolnym stanowisku sędziowskim zajmowało Ministrowi czasami blisko 400 dni. I zamiast dostosować złą praktykę ministerstwa do dobrej ustawy, w maju 2017 r. rządzący wykreślili z ustawy wyraz „niezwłocznie”. W rezultacie z uwagi na złą pracę Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie jedynie ogłoszeń w Monitorze Polskim nie jest możliwe samodzielne, bez informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości ustalenie ilości wolnych etatów sędziowskich i asesorskich na dany dzień. SSP Iustitia będzie się odwoływać

Sprawdź także

Pacyfikacja Kolegium SN

Do podjęcia uchwał Kolegium Sądu Najwyższego wymagana jest rzeczywista obecność co najmniej 2/3 liczby jego …