Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Bezprawna Izba SN

Bezprawna Izba SN

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w sprawie próby uchylenia immunitetu sędzi Beaty Morowiec i innych postępowań przed Izbą Dyscyplinarną podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2020 r.
Zważywszy, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego została ukształtowana jako sąd wyjątkowy, na którego utworzenie Konstytucja zezwala w art 175 ust 2, tylko na wypadek wojny,

że obsadzona została z naruszeniem gwarancji niezawisłości sędziowskiej,
że w rezultacie tych wad orzekanie przez nią narusza zanówno polski porządek konstytucyjny, tak i prawo unijne, to jest art 19 ust 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykuł 47 Karty Praw Podstawowych, ,
zważywszy,że Trybunat Sprawiedliwości Unii Europejskiej , w postanowieniu z dnia 8 kwietnia 2020 r nakazał zawieszenie działania Izby Dyscyplinarne, w sprawach dyscyplinarnych sędziów,
i, że postanowienie to jest bezpośrednio skuteczne,

zważywszy, że mimo to Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nieprawomocnie orzekła o uchyleniu immunitetu sędzi Beaty Morowiec oraz że orzekała w sprawie immunitetu innych sędziów w przeszłości,

Rada Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zauważa, że sprawowanie jurysdykcji przez Izbę Dyscyplinamą jest bezprawne , że wobec tego próba uchylenia immunitetu sędzi Beaty Morawiec jest nieskuteczna i będzie nieskuteczna nawet w razie uprawomocnienia się orzeczenia Izby Dyscyplinarnej,
w konsekwencji należy z całą stanowczością potępić próbę uchylenia immunitetu sędzi Beaty Morawiec, a także fakt podejmowania przez Izbę innych postępowań dyscyplinarnych,
że próba ta stanowi niedopuszczalną ingerencję w niezawisłość sędziowską.

Sprawdź także

Szykany sędziów trwają

STANOWISKO WOBEC DZIAŁAŃ  PRZEMYSŁAWA  RADZIKA I PIOTRA SCHABA W SĄDZIE APELACYJNYM W WARSZAWIE Pismami z …