Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Bezprawne praktyki władzy

Bezprawne praktyki władzy

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, wyraża stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, w tym premiera i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz

marszałków Sejmu i Senatu, deprecjonujących Sąd Najwyższy oraz Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf.
W szczególności sprzeciwiamy się wypowiedzi ministra sprawiedliwości sugerującej przyszłe poniesienie przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego odpowiedzialności dyscyplinarnej za rzekome nieprzestrzeganie Konstytucji, w związku z deklaracją trwania na stanowisku do końca kadencji określonej konstytucyjnie.
Za niedopuszczalną w publicznej debacie, jako godzącą w zasadę niezawisłości sędziów i niezależności sądów, uważamy zwłaszcza wypowiedź ministra sprawiedliwości suponującą działanie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego ?w sposób oczywisty wbrew prawu?. Przypominamy, że w ustroju demokratycznym opartym na zasadzie trójpodziału władz to niezawisłe sądy są uprawnione do orzekania, czy dane działanie jest niezgodne z prawem, a zatem i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Podkreślamy, że jedynie poszanowanie Konstytucji, zasady trójpodziału władz oraz wzajemny szacunek pozwalają na budowanie i umacnianie państwa prawa, na dalsze, niezakłócone funkcjonowanie Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Sprawdź także

Tyle euro, ile demokracji

Ursula Von der Leyen podczas posiedzenia Komisji Europejskiej zapoznała resztę komisarzy UE ze wstępną oceną …