Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Bezprawne reaktywacje spółek

Bezprawne reaktywacje spółek

Tydzień temu pisaliśmy jak poznański sąd odrzucił próbę reaktywowania ( i zwrotu majątku) Towarzystwa Czytelni Ludowych. Okazuje się, że jest to problem ogólnopolski Prokuratura Generalna informuję, że skuteczne okazały się konsekwentne działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach zmierzające do wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowegoprzedwojennej spółki Giesche S.A., a w dalszej kolejności zablokowania wielomilionowych roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i Katowic.
Prokuratura Generalna informuję, że skuteczne okazały się konsekwentne działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach zmierzające do wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego przedwojennej spółki Giesche S.A., a w dalszej kolejności zablokowania wielomilionowych roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i Katowic. Giesche S.A. jest spółką zarejestrowaną przez 1 września 1939 r.
Po zakończeniu II wojny światowej mienie stanowiące własność spółki zostało w całości znacjonalizowane, za co Skarb Państwa wypłacił odszkodowanie. Mimo tego reaktywowana spółka dochodziła swych praw do wielu nieruchomości na terenie Katowic. Gdy w 2005 r. Sąd Rejonowy Katowice- Wschód uwzględnił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giesche S.A., wybrane zostały władze tejże spółki, a ona sama została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Realną stała się wówczas obawa, że spółka ta na drodze sądowej będzie dążyć do zwrotu szeregu nieruchomości położonych na terenie Katowic.
Według wstępnych szacunków łączna kwota roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i Katowic mogła osiągnąć sumę kilkuset milionów złotych. W związku z powyższą decyzją sądu, Prokurator Okręgowy w Katowicach wniósł skargę o wznowienie postępowania, a jako podstawę wskazał nieważność postępowania wywołaną brakiem należytej reprezentacji spółki oraz fakt oskarżenia przez Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu kilku osób o usiłowanie oszustwa na szkodę Skarbu Państwa na łączną kwotę 341 milionów złotych poprzez posługiwanie się przed sądami dokumentami akcji Giesche S.A. mającymi jedynie walor historyczno- kolekcjonerski.
Skarga Prokuratora Okręgowego w Katowicach została uwzględniona i postanowieniem z 17 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód zmienił postanowienie z 2005 r. oddalając wniosek w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Giesche S.A.- jako pochodzący od osób nieuprawnionych.
Następnie Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił apelację spółki Giesche S.A. od powyższego postanowienia, co prawomocnie zakończyło powyższe postępowanie. Wydane przez sąd orzeczenie umożliwi podejmowanie przez prokuraturę dalszych działań zmierzających do wyeliminowania reaktywowanej spółki z obrotu prawnego, w tym wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Prokuratura Generalna systematycznie monitoruje także inne sprawy dotyczące reaktywacji spółek, w tym przedwojennych.
Mateusz Martyniuk Rzecznik Prasowy Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …