Strona główna / Aktualności / Bezprawne zwolnienia sędziów

Bezprawne zwolnienia sędziów

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego podjęło uchwałę, w której sędziowie SN w sześciu punktach odnieśli się do sytuacji sądownictwa po przyjęciu przez Parlament ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości w Polsce. W posiedzeniu ZgromadzeniaOgólnego uczestniczyło 75 sędziów Sądu Najwyższego (na 81 obsadzonych stanowisk). Za przyjęciem uchwały głosowało 69 sędziów, przeciwko opowiedziało się 3 sędziów, a 3 wstrzymało się od głosu.
U c h w a ł a Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2018 r.
Sędziowie Sądu Najwyższego zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 16 stycznia 2018 r. oświadczają:
1. Uchwalone przez obie izby Parlamentu i podpisane przez Prezydenta nowe ustawy dotyczące Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa oraz sądów powszechnych zostały przygotowane z naruszeniem podstawowych reguł tworzenia prawa , bez należytych konsultacji, ze zlekceważeniem ujawnionych opinii naukowych oraz stanowisk organizacji prawniczych i akademickich. Są one w wielu postanowieniach sprzeczne z normami obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i łamią zasady trójpo działu władz, niezależności sądów, niezawisłości sędziów oraz ich nieusuwalności.
2. Trwająca do końca kwietnia 2020 r., określona konstytucyjnie 6 – letnia kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie może być skrócona ustawą zwykłą.
3. Bezprawne oraz bezzasa dne usunięcie z urzędu blisko połowy doświadczonych sędziów Sądu Najwyższego w żadnej mierze nie usprawni funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
4. Demonstracyjne okazywanie lekceważenia oraz szkalowanie sędziów przez najwyższych przedstawicieli władzy ustaw odawczej i wykonawczej godzi w autorytet Państwa Polskiego, którego częścią jest wymiar sprawiedliwości.
5. Wyrażamy uznanie wszystkim sędziom, osobom i instytucjom, które słowem i czynem poparły działania zmierzające do zachowania niezależności polskich sądó w i niezawisłości sędziów.
6. Apelujemy o uszanowanie decyzji każdego sędziego, który według nowej ustawy o Sądzie Najwyższym zostaje zmuszony do podjęcia decyzji co do dalszego pozostania na stanowisku, przejścia w stan spoczynku albo ubiegania się o zgodę władzy wykonawczej na przedłużenie wykonywania sprawowanego urzędu.
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …