Strona główna / Aktualności / Bezzasadny wniosek posłów

Bezzasadny wniosek posłów

Wniosek posłów do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedłużenia kadencji RPO jest bezzasadny – Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego
Przedstawiamy stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego dotyczące przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Członkowie Zespołu uważają, że wniosek grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie jest bezpodstawny i Trybunał powinien umorzyć postępowanie. Eksperci zwracają uwagę, że wartość konstytucyjna, jaką jest zasada demokratycznego państwa prawnego, a także związana z nią zasada ciągłości władzy państwowej przemawiają za tym, by obecny rzecznik pełnił obowiązki dopóki nie zostanie wybrany jego następca.

Pełna treść stanowiska na portalu:monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …