Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Biała księga fałszu i pomówień

Biała księga fałszu i pomówień

Sądy w Polsce potrzebują dobrego i stabilnego prawa, przemyślanych reform oraz zaufania społecznego. Sędziowie w Polsce nie kwestionują potrzeby usprawniania procedur i lepszej organizacji sądownictwa; przeciwnie od lat o to do polityków apelują. Przedstawiony Państwu przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dokument ?Biała Księga w sprawiereform wymiaru sprawiedliwości? mógł stać się początkiem otwartej i nieskrępowanej dyskusji o koniecznych zmianach. Niestety, lektura dokumentu wskazuje, że celem jego przygotowania nie było rzetelne przedstawienie faktów uzasadniających zmiany w prawie oraz organizacji sądownictwa. Takie przedstawienie faktów wymaga podania prawdy, całej prawdy i tylko prawdy. Tymczasem Biała Księga zawiera nie całą prawdę; część faktów i powiązań między nimi pomija; podaje fakty czasem nawet prawdziwe, ale sugerując nieprawdziwe ich skutki. Dokument ma zatem inny cel, niż deklarowany. Uważamy, że został napisany w celu zamaskowania politycznego ataku na niezależne sądownictwo. Dlatego przedstawiamy odpowiedź na Białą Księgę: – jako wyjaśnienie i podanie dokonanych faktów; – jako głos w obronie dobrego imienia polskich sędziów, którzy wszak są też sędziami europejskimi. Nie możemy bowiem pogodzić się z zarzucaniem sędziom odpowiedzialności za haniebne wyroki komunistycznych sądów z lat 50. Większość polskich sędziów rozpoczęła swoją karierę zawodową w wolnej Polsce. W latach 2015-2018 dokonywano etapowych zmian w prawie dotyczącym sądownictwa. Narastały one i kumulowały swe działanie. Obecnie zbiegają się pojedyncze ścieżki zmian i ukazuje się naszym oczom zupełnie nowa perspektywa przeprowadzanych reform. Zmieniono – nie zmieniając konstytucji – ustrój sądownictwa i miejsce sądów w podziale władz, lokując je jako podporządkowane władzom politycznym, a nie jako partnera w mechanizmie checks and balance. To oznacza powrót do koncepcji znanych w PRL, a odrzuconych w Konstytucji z 1997 r. W naszej historii sądownictwo niemal nigdy nie cieszyło się szacunkiem i uznaniem władz politycznych i ta historia teraz się powtarza. Gdy bowiem obecnie zabieramy głos w obronie niezależności sądów, pojawiają się zapowiedzi, że sędziów, którzy zwracają się przeciwko władzom politycznym, będzie się bezwzględnie eliminować w drodze postępowań dyscyplinarnych (Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak).Nawet sądowi z Irlandii, który zwrócił się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości UE, wyrażając wątpliwość co do znaczenia reform sądownictwa w Polsce, Wiceminister Sprawiedliwości, Warchoł zarzucił polityczne motywy. Mimo inicjatyw z naszej strony, nie mieliśmy możliwości rozmowy o reformach z Premierem lub Ministrem Sprawiedliwości. Sytuacja, w której wobec Polski wszczęto procedurę w związku z naruszeniem zasad praworządności, jest dla nas przykra, bolesna i żenująca. Jesteśmy otwarci na dyskusję o koniecznych reformach, jednakże fundament, jakim jest niezależność sądów od polityków? musi zostać zachowany. Będziemy wspierać Rząd w zmianach, które będą respektować tę podstawową zasadę. Niniejsza odpowiedź na Białą Księgę, przedstawiona przez Rząd RP Komisji Europejskiej, została przygotowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia? oraz zespół ekspertów w celu ukazania rzetelnego obrazu reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzanych od ponad dwóch i pół roku w Polsce. Odpowiedź jest zbudowana w następujący sposób: co do zasady został zachowany podział Białej Księgi. Wyodrębniono ze względów metodologicznych oraz z uwagi na wagę problemu rozdział: Postępowania dyscyplinarne. Kolejność rozdziałów została nieznacznie zmodyfikowana. Za każdym razem wskazujemy rozdziały i numery tez, do których się one odnoszą. Mamy nadzieję, że układ ten jest przejrzysty. W osobnym dokumencie Stowarzyszenie ?Iustitia? przedstawiło odpowiedź na kompendium Białej Księgi].
Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich? IUSTITIA? Prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz

Sprawdź także

Ilu sędziów w procesie

RPO: jednoosobowy sąd w procesach cywilnych – tylko w nowych sprawach. SN odmówił uchwały Sprawę …