Najnowsze informacje

Bieg podatku a COVID


NSA: ustawa covidowa nie wydłużyła biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

  • Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów podatkowych możliwe jest jedynie na korzyść podatników
  • Takie stanowisko Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił  Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, który zbada pytanie prawne ws. przepisu specustawy covidowej
  • Wstrzymanie rozpoczęcia lub zawieszenie biegu terminów miało zapewnić obywatelom stosowną ochronę na czas pandemii – podkreślał RPO
  • AKTUALIZACJA: Nieobowiązujący już przepis specustawy covidowej nie dotyczył wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych – orzekł NSA 27 marca 2023 r. (sygn. I FPS 2/22)

11 października 2022 r. NSA – rozpatrując skargę kasacyjną obywatela od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 2545/21)  – przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA zagadnienia  prawne:  

1.    Czy art. 15zzr ust. 1 ustawy COVID-19 w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą z dnia 31 marca 2020 r. dotyczy również wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa podatkowego?
2.    W przypadku pozytywnej odpowiedzi dotyczącej zagadnienia nr 1, czy art. 15zzr ust. 1 ustawy COVID-19 powinien być interpretowany w ten sposób, że z uwagi na wynikający z art. 2 Konstytucji ochronny charakter wskazanych w nim terminów, wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenia biegu tych terminów może mieć miejsce jedynie na korzyść podatników?

Rzecznik wniósł o podjęcie przez NSA uchwały. Więcej na stronie RPO i NSA

Sprawdź także

Zapomnij o skórze zebry

Prawie każdy wyjeżdżając w różne zakątki świata, przywozi dla siebie bądź dla bliskich pamiątki. Nie …