Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Biegły lekarz w procesie

Biegły lekarz w procesie

2 września br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach odbędzie się konferencja poświęcona ocenie funkcjonowania instytucji biegłego lekarza w polskim procesie. Przedmiotem konferencji będzie w szczególności refleksja nad funkcjonowaniem instytucji biegłego, w kontekście jego trybu ustanawiania, weryfikacji kandydata na biegłego, wpisu i skreślenia z listy biegłych oraz przedstawienie rozwiązań zmierzających do poprawy jakości pracy biegłych, zarówno w zakresie poziomu wydawanych opinii jak i czasu ich opracowywania.
Konferencja odbędzie się z inicjatywy adw. Romana Kusza, dziekana ORA w Katowicach oraz dr. Jacka Kozakiewicza, prezesa śląskiej izby lekarskiej.
W konferencji udział wezmą przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości, sądu apelacyjnego i sądów okręgowych, prokuratury apelacyjnej i okręgowej oraz samorządu lekarskiego. Prowadzącym spotkanie będzie prof. Piotr Kardas.

Sprawdź także

Nauka konstytucji

Minister sprawiedliwości powołał Pełnomocniczkę do spraw edukacji konstytucyjnej Aleksandra Chudaś otrzymała dziś (11.06.2024 r.) z …