Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Bilety na EURO dla wszystkich

Bilety na EURO dla wszystkich

RPO jest zaniepokojony uprzywilejowaniem miast gospodarzy EURO 2012. Doniesienia medialne zwróciły uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich na problem uprzywilejowania mieszkańców miast gospodarzy Euro 2012 w prawie nabywania biletów na mecze rozgrywane w ramach tej imprezy pisze prof. Irena Lipowicz do Grzegorza Lato, prezesa PZPN. Rzecznik Praw Obywatelskich, jako organ stojący na straży praw i wolności człowieka, nie może nie wyrazić swojego zaniepokojenia tym stanem rzeczy. Ograniczenie dostępu do udziału w widowiskach piłkarskich stanowi naruszenie wolności gwarantowanej przez art. 73 Konstytucji RP (dostęp do dóbr kultury). Tymczasem w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystanie z praw i wolności człowieka mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób.
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Tymczasem wydaje się, że nie istnieją dostateczne podstawy do tak daleko idącego zróżnicowania w dostępie do udziału w widowiskach piłkarskich. Należy bowiem pamiętać, że nierówne traktowanie w zakresie dostępu do biletów na mecze Euro 2012 oznacza dla dużej liczby obywateli dyskryminację ze względu na miejsce zamieszkania.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał już uwagę na problem nierówności w dostępie do meczów ligowych . Niektóry kluby stosowały bowiem praktykę odmawiania sprzedaży biletów kibicom zamieszkałym poza województwem, na terenie którego miał się odbywać mecz. W odpowiedzi na pismo Rzecznika Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zaznaczył, że takie ograniczenia obowiązują tylko w kilku z kilkunastu klubów Ekstraklasy i podyktowane są wyłącznie względami bezpieczeństwa na stadionach. PZPN zwrócił bowiem uwagę na fakt, iż odnotowywano przypadki agresywnych zachowań w stosunku do indywidualnych kibiców drużyny przyjezdnej w sytuacji, gdy zasiadali oni w sektorze zdominowanym przez kibiców przeciwnej drużyny. Rzecznik, zwłaszcza w kontekście realnego problemu chuligaństwa na stadionach, uznał to wyjaśnienie za przekonujące. Specyfika meczów ligowych może do pewnego stopnia usprawiedliwiać zaostrzenie kryteriów dostępu do biletów.
W ocenie Rzecznika podobne środki bezpieczeństwa nie są jednak uzasadnione w odniesieniu do meczów rozgrywanych pomiędzy narodowymi reprezentacjami państw biorących udział w Euro 2012. Rozgrywki z udziałem reprezentacji Polski nie mogą być zarezerwowane dla mieszkańców największych miast, należy mieć także na względzie fakt, że większość meczów będzie rozgrywana pomiędzy drużynami innych państw. Oczywiście, przeznaczenie pewnej puli biletów dla mieszkańców miasta gospodarza może być rozumiane jako rodzaj podziękowania, ukłon w stronę organizatora widowiska. Takie rozwiązanie z pewnością nie byłoby uznane za niepokojące w sytuacji, gdyby nie oznaczało dla pozostałych obywateli faktycznego utrudnienia w dostępie na stadion. Tymczasem wydaje się, że liczba wejściówek zarezerwowanych dla mieszkańców miast gospodarzy w połączeniu z zasadami losowania realnie ograniczają szanse nabycia biletów osobom zamieszkałym poza Warszawą Poznaniem, Wrocławiem i Gdańskiem.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …