Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Biznes wkracza do sądów

Biznes wkracza do sądów

Sądami trzeba zarządzać jak firmami w biznesie. To wymóg czasów. Spotkanie z udziałem ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz prezesami i dyrektorami sądów apelacyjnych i okręgowych oraz kierownikami finansowymi sądów rejonowych, poświęcone było m.in. zasadom wykonywania budżetów sądów w związku z planem finansowym na 2011 r., planowi działalności Ministra Sprawiedliwości na najbliższy rok dla działu administracji rządowej ?Sprawiedliwość? oraz projektowanemu modelowi zarządzania finansami w sądach powszechnych.
– Prowadzona przez ministra sprawiedliwości polityka powinna prowadzić do osiągnięcia przez sądownictwo powszechne standardów sądownictwa wiodących państw Unii Europejskiej oraz sprostania przez sądy wymogom Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności ? powiedział w trakcie konferencji Krzysztof Kwiatkowski. ? W dzisiejszej dobie podstawą autorytetu sądownictwa powszechnego powinna być w niemniejszym stopniu, niż jego ustrojowa ? wypływająca z Ustawy Zasadniczej ? rola, efektywność i jakość działania poszczególnych sądów ? dodał. Krzysztof Kwiatkowski zaznaczył, że zarówno przed nim jako urzędującym Ministrem Sprawiedliwości, jak też przez dyrektorami i kierownikami finansowymi sądów staje wyzwanie wykonania budżetu sądownictwa w sposób najbardziej przyjazny i skuteczny z punktu widzenia konieczności realizacji podstawowego celu działania sądownictwa, tj. rozstrzygania spraw w rozsądnych terminach, w aspekcie zapewnienia obywatelom i podmiotom gospodarczym efektywnego mechanizmu rozwiązywania sporów oraz ochrony prawnej.
– Warunkiem osiągnięcia tego celu jest odejście od rozwiązań ekstensywnych na rzecz działań nowatorskich, wywodzących się z technik zarządzania stosowanych w sektorze prywatnym, aczkolwiek coraz częściej i z powodzeniem wykorzystywanych w organizacjach publicznych. Już dziś nie są one obce części sądów rejonowych i okręgowych, w szczególności tych, które aktualnie uczestniczą w ?Programie pilotażu rozwiązań modernizacyjnych w zakresie zarządzania kadrami? ? przypomniał Krzysztof Kwiatkowski. Minister zaznaczył także, że podejmowane obecnie działania modernizacyjne dotyczą różnych aspektów funkcjonowania sądów, z których zasadniczą jest szeroko pojęta sfera organizacji pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Przypomnijmy, że wysoki poziom zatrudnienia (blisko 50 tys. etatów) jak i rozpiętość struktury organizacyjnej (377 jednostek organizacyjnych) czynią z polskiego sądownictwa jedną z najbardziej rozbudowanych struktur nie tylko w Europie, ale i na świecie. ? Zarządzanie organizacją o takich parametrach wymaga nowego podejścia i zmiany dotychczas wypracowanego modelu funkcjonowania ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski. W ostatnim czasie Minister Sprawiedliwości podjął w tym zakresie szereg działań. Zdiagnozowane zostały zasadnicze czynniki koniecznego rozwoju, zarówno w samej organizacji wymiaru sprawiedliwości, jak i poza nią. Opracowano założenia szczegółowych operacjonalizacji osiągnięcia zakładanych celów, z których część jest aktualnie wdrażana. Dotyczą one zarówno sfery legislacyjnej jak i organizacyjnej, w tym przy szerokim wykorzystaniu technologii informatycznych zarówno w zakresie funkcjonowania procesów orzeczniczych, jak i działania niezwiązane bezpośrednio z tą sferą działów administracji sądowej. Nierzadko są one współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Wartość wszystkich projektów współfinansowanych w taki sposób przekracza aktualnie 400 milionów złotych.
– Do przedsięwzięć modernizacyjnych należy także skierowany do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada, że jednym z podstawowych sposobów podniesienia zdolności instytucjonalnej sądownictwa będzie usprawnienie zarządzania sądami poprzez wdrożenie modelu menadżerskiego skorelowanego z modyfikacją zasad sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych ? zaznaczył Minister Krzysztof Kwiatkowski. ? Wiemy, że każda zmiana utartego sposobu funkcjonowania budzi naturalne obawy, w szczególności gdy dotyczy bezpośrednio każdego z nas. Było tak również w wypadku wprowadzenia do ustroju sądów powszechnych instytucji dyrektora sądu i kierownika finansowego, a przecież dziś z powodzeniem realizowane są ustawowe obowiązki tych organów, z pożytkiem dla funkcjonowania sądów powszechnych, a przez to i obywateli ? dodał minister sprawiedliwości. Krzysztof Kwiatkowski przypomniał także, że do wspomnianego rozwiązania przekonali się również prezesi sądów wszystkich szczebli. – Celem nadrzędnym organów odpowiedzialnych za kondycję sądownictwa powszechnego powinno być zapewnienie możliwie najwyższej skuteczności wymiaru sprawiedliwości, rozumianej w kategoriach szybkości i sprawności prowadzonych postępowań z zachowaniem wysokiej jakości wydawanych orzeczeń. Sprostanie temu wyzwaniu zależeć będzie od utrzymania przez organy sądów, w szczególności prezesów i dyrektorów sądów, wzajemnego zrozumienia i woli współpracy, o co już dziś Państwa proszę ? zakończył Minister Sprawiedliwości.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …