Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Blaski i cienie reformy procedury karnej

Blaski i cienie reformy procedury karnej

Uchwalenie nowelizacji procedury karnego, która wchodzi w życie 1 lipca 2015 r, miało na celu przyspieszenie postępowań sądowych w sprawach karnych oraz rozwiązanie głównych problemów procedury karnej. Jednak, w dalszym ciągu przyszła procedura praktyka funkcjonowania znowelizowanych przepisów rodzi szereg obaw w zakresie m.in.skutecznego prawa do obrony dla oskarżonych. Nowelizacja wchodzi w życie za cztery miesiące, niestety jak dotąd niewiele jest sygnałów płynących bezpośrednio ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, które wskazywałaby na jakim etapie jest proces przygotowania do wejścia w życie tej reformy. W najnowszym wydaniu “Analiz i rekomendacji? ich autorka, Barbara Grabowska-Moroz, wskazuje na najważniejsze obawyy i wątpliwości związane z wejściem w życie nowelizacji kpk. Analizy i rekomendacje dostępne są na stronie internetowej HFPCz.
Oto fragment dotyczący biegłych sadowych: Z zagadnieniem przeprowadzania dowodów n a etapie sądowym ściśle związana jest pozycja i rola, jaką p ełnią biegli sądowi. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi obecnie prace nad projektem ustawy o biegłych sądowych, który z jednej strony ma na celu uregulowanie statusu biegłych . Z drugiej jednak strony wydaje się że projekt ten nie dostrzega wyzwań, któr e wiążą się ze statusem i rolą biegłych sądowych w świetle zmian, związanych z reformą k.p.k. W debacie publicznej coraz częściej podnosi się argument, że nowy kształt procesu doprowadzi do ?prywatyzacji? biegłych sądowych , ponieważ dopuszczone zostaną tzw . prywatne opinie biegłych . Co więcej, nie przewidziano zabezpieczeń np. dla oskarżonego, który będzie chciał przedstawić ze swojej inicjatywy taką ?prywatną? opinię, jednak nie będzie posiadał środków finansowych na jej opłacenie. Brak takich zabezpiecze ń stawia pod znakiem zapytania rzeczywistą równość stron procesu karnego.
Źródło:HFPCz .

Sprawdź także

Palestra o aresztach

Raport NRA z wykonania przez Polskę wyroków ETPCz dot. długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania Raport Naczelnej …